Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

2020

64 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29/12/2020

63 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12/2020

62 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15/12/2020

61 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10/12/2020

60 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 03/12/2020

59 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27/11/2020

58 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20/11/2020

57 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/11/2020

56 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12/11/2020

55 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 05/11/2020

54 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29/10/2020

53 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/10/2020

52 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20/10/2020 (Δια περιφοράς)

51 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/10/2020

50 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08/10/2020

49 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 05/10/2020

48 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29/09/2020

47 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/09/2020

46 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15/09/2020

45 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 09/09/2020

44 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ 08-09-2020 ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

43 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ 03-09-2020 ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

42 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/08/2020

41 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27/08/2020

40 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25/08/2020

39 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20/08/2020

38 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04/08/2020

37 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30/07/2020

36 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/07/2020

35 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/07/2020

34 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09/07/2020

33 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02/07/2020

32 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25/06/2020

31 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/06/2020

30 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12/06/2020

29 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09/06/2020

28 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04/06/2020

27 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/05/2020

26 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/05/2020

25 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14/05/2020

24 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07/05/2020

23 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29/04/2020

22 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/04/2020

21 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15/04/2020

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14/04/2020

19 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13/04/2020

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07/04/2020

17 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02/04/2020

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30/03/2020

15 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/03/2020

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/03/2020

13 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12/03/2020

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 05/03/2020

11 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27/02/2020

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/02/2020

9 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/02/2020

8 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/02/2020

7 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13/02/2020

6 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06/02/2020

5 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/01/2020

4 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/01/2020

3 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23/01/2020

2 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/01/2020

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09/01/2020

2019

48 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/12/2019

47 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12/12/2019

46 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 05/12/2019

45 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 03/12/2019

44 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/11/2019

43 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/11/2019

42 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 18/11/2019

41 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14/11/2019

40 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07/11/2019

39 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/10/2019

38 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25/10/2019

37 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/10/2019

36 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10/10/2019

35 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08/10/2019

34 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 03/10/2019

33 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/09/2019

32 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/09/2019

31 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/09/2019

30 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29/08/2019

29 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/08/2019

28 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01/08/2019

27 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25/07/2019

26 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18/07/2019

25 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11/07/2019

24 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04/07/2019

23 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27/06/2019

22 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20/06/2019

21 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13/06/2019

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06/06/2019

19 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30/05/2019

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/05/2019

17 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09/05/2019

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/04/2019

15 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18/04/2019

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11/04/2019

13 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04/04/2019

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/03/2019

11 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/03/2019

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10/03/2019

09 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07/03/2019

08 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/02/2019

07 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/02/2019

06 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14/02/2019

05 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07/02/2019

04 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/01/2019

03 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/01/2019

02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/01/2019

01 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10/01/2019