Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άδειες Καταστημάτων

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

pdfΔικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Κέντρων Διασκέδασης

pdfΔικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης - Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα

pdfΔικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπων

pdfΔικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Καταστήματος Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου

pdfΑίτηση παράτασης μουσικής

pdfΑίτηση για βεβαίωση περί οφειλών στο Δήμο Λαρισαίων

Δικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Βεβαίωση) Κουρέα - Κομμωτή - Κομμώτριας & Τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών

 

Για τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΦΕΚ 1723/18-05-2017 Τεύχος Β΄ Παράρτημα Α' ή Β' Κατά περίπτωση

2. ΟΠΣ-ΑΔΕ "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδοτήσεων & Ελέγχων" https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html