Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δικαιολογητικά Καταχώρησης Ανελκυστήρων

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Το γραφείο καταχώρησης ανελκυστήρων (Δημαρχείο Ιωνος Δραγούμη 1, Ισόγειο, Τηλέφωνο: 2413 500331, Αρμόδιοι υπάλληλοι: Τσολάκης Γεώργιος και Δημότσιος Στυλιανός) ανακοινώνει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταχώρηση των ανελκυστήρων.

Θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες pdfεδώ

docΑίτηση Καταχώρησης Ανελκυστήρα