Ψηφιακή Πλατφόρμα Δήμου Λαρισαίων - Δημοτική Αστυνομία

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Αίτηση για Άδεια/Ανανέωση Άδειας Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου

Αίτηση για Ένσταση Παράβασης ΚΟΚ/Ελεγχόμενης Στάθμευσης