Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Με το υπ. αριθμ. ΦΕΚ 2255 τεύχος Β΄, δημοσιεύτηκε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα την χορήγηση αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων και πιστοποιητικών Δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Για την έκδοση ο πολίτης θα χρειαστεί τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του.

Τα πιστοποιητικά μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθούν και να παραδοθούν έντυπα. Όλα τα πιστοποιητικά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.

Η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να εκδώσει κάποιο από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά Δημοτολογίου ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Εθνικής Ψηφιακής Πύλης (gov.gr - www.gov.gr) είναι η:
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia ή εναλλακτικά https://reg.services.gov.gr/.