Ψηφιακή Πλατφόρμα Δήμου Λαρισαίων - Τμήμα Ληξιαρχείου

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ληξιαρχική πράξη γάμου

Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Σύμφωνο Συμβίωσης

Ληξιαρχική πράξη θανάτου