Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πάρκο Ευχών - «Παραδοσιακοί χοροί από την Κρήτη και την Ανατολική Ρωμυλία» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

«Παραδοσιακοί χοροί από την Κρήτη και την Ανατολική Ρωμυλία» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τοποθεσία ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

Πάρκο Ευχών - «Παραδοσιακοί χοροί από την Κρήτη και την Ανατολική Ρωμυλία» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

«Παραδοσιακοί χοροί από την Κρήτη και την Ανατολική Ρωμυλία» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τοποθεσία : ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ