Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

3η Εβδομάδα Αστρονομίας - Παρουσίαση εργασιών

Παρουσίαση εργασιών των μαθητών του Σχολείου Αστρονομίας

Τοποθεσία Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας

3η Εβδομάδα Αστρονομίας - Παρουσίαση εργασιών

Παρουσίαση εργασιών των μαθητών του Σχολείου Αστρονομίας

Τοποθεσία : Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας