Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Έκθεση Κόμικς

Έκθεση Κόμικς, Καμπίσιοι Δημιουργοί.

Τοποθεσία Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου, ισόγειο - κεντρικό κτήριο

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Έκθεση Κόμικς

Έκθεση Κόμικς, Καμπίσιοι Δημιουργοί.

Τοποθεσία : Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου, ισόγειο - κεντρικό κτήριο