Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Φωτογραφική εγκατάσταση, Ένα2

Φωτογραφική εγκατάσταση, Ένα2
Γιάννης Χατζηαντωνίου

Τοποθεσία The opposite, Αμφιθέατρο - 2ος όροφος

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Φωτογραφική εγκατάσταση, Ένα2

Φωτογραφική εγκατάσταση, Ένα2
Γιάννης Χατζηαντωνίου

Τοποθεσία : The opposite, Αμφιθέατρο - 2ος όροφος