Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος Europe for Citizens VALID

Ο Δήμος Λαρισαίων διοργανώνει διαδικτυακά στις 22 και 23 Απριλίου 2021, την εναρκτήρια συνάντηση του έργου "VALID - European Towns - Enacting Common Values of Solidarity and Intercultural Dialogue", το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Europe for Citizens 2014-2020” και επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο πόλεων με προσανατολισμό σε διαπολιτισμικές ανταλλαγές, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω και απώτερο σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής συμμετοχής, η οποία στην πραγματικότητα είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και του σεβασμού της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Δείτε περισσότερα

Τοποθεσία Διαδικτυακή συνάντηση

Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος Europe for Citizens VALID

Ο Δήμος Λαρισαίων διοργανώνει διαδικτυακά στις 22 και 23 Απριλίου 2021, την εναρκτήρια συνάντηση του έργου "VALID - European Towns - Enacting Common Values of Solidarity and Intercultural Dialogue", το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Europe for Citizens 2014-2020” και επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο πόλεων με προσανατολισμό σε διαπολιτισμικές ανταλλαγές, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω και απώτερο σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής συμμετοχής, η οποία στην πραγματικότητα είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και του σεβασμού της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Δείτε περισσότερα

Τοποθεσία : Διαδικτυακή συνάντηση