Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Β’ Αρχαίο Θέατρο Μουσικοχορευτική Παράσταση «Τρεις Μύθοι για τον Έρωτα». Οι νέοι και τα δημοτικά συμβούλια νέων συζητούν για το μέλλον και τη Δημοκρατία

Β’ Αρχαίο Θέατρο Μουσικοχορευτική Παράσταση «Τρεις Μύθοι για τον Έρωτα». Οι νέοι και τα δημοτικά συμβούλια νέων συζητούν για το μέλλον και τη Δημοκρατία

  - 19:00 – 21:30 Απολογιστική Συνέλευση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ΔΛ και Πανελλήνια Συνάντηση Δημοτικών Συμβουλίων με θέμα «Το Μέλλον των Νέων σε ένα δύσκολο περιβάλλον κρίσης» - Β’ Αρχαίο Θέατρο

  - 21:30 – 23:00 Μουσικοχορευτική Παράσταση «Τρεις Μύθοι για τον Έρωτα» - Χορευτική Συνάντηση Πολιτισμών & Θεσσαλικό Θέατρο – Β’ Αρχαίο Θέατρο

Συμμετέχει το Μουσικό Σύνολο Μέλιγμα και μέλη του Εργαστηρίου Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής «Μελωδία»

Τοποθεσία Β’ Αρχαίο Θέατρο

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Β’ Αρχαίο Θέατρο Μουσικοχορευτική Παράσταση «Τρεις Μύθοι για τον Έρωτα». Οι νέοι και τα δημοτικά συμβούλια νέων συζητούν για το μέλλον και τη Δημοκρατία

Β’ Αρχαίο Θέατρο Μουσικοχορευτική Παράσταση «Τρεις Μύθοι για τον Έρωτα». Οι νέοι και τα δημοτικά συμβούλια νέων συζητούν για το μέλλον και τη Δημοκρατία

  - 19:00 – 21:30 Απολογιστική Συνέλευση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ΔΛ και Πανελλήνια Συνάντηση Δημοτικών Συμβουλίων με θέμα «Το Μέλλον των Νέων σε ένα δύσκολο περιβάλλον κρίσης» - Β’ Αρχαίο Θέατρο

  - 21:30 – 23:00 Μουσικοχορευτική Παράσταση «Τρεις Μύθοι για τον Έρωτα» - Χορευτική Συνάντηση Πολιτισμών & Θεσσαλικό Θέατρο – Β’ Αρχαίο Θέατρο

Συμμετέχει το Μουσικό Σύνολο Μέλιγμα και μέλη του Εργαστηρίου Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής «Μελωδία»

Τοποθεσία : Β’ Αρχαίο Θέατρο