Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Εθελοντική Αιμοδοσία

Εθελοντική Αιμοδοσία – Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Τοποθεσία Κεντρική Πλατεία Λάρισας

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Εθελοντική Αιμοδοσία

Εθελοντική Αιμοδοσία – Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Τοποθεσία : Κεντρική Πλατεία Λάρισας