Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

OPEN NIGHTS - Δtopia και Planes/Knees

Δtopia

Το έργο ξεκίνησε τη διαδρομή του σαν commission από το φεστιβάλ Buffer Fringe της Λευκωσίας, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε στο Burning Man, το Soundance Berlin, το TIEMF, και άλλα. Με θέμα τη λέξη “displacement”, χρησιμοποιεί αισθητήρες στο σώμα της performer για να επηρεάζει σε πραγματικό χρόνο την ηχητική αναπαραγωγή αποσπασμάτων από συνεντεύξεις καλλιτεχνών πάνω στο θεματικό υλικό.

Planes/Knees

Η νέα διαδραστική performance της Die Wolke βασίζεται στην ιδέα των βαθμών ελευθερίας που προσφέρει ένα δισδιάστατο επίπεδο, και το πώς παρεμβάσεις από μια τρίτη χωρική διάσταση φαίνονται ακατανόητες από την επιφάνεια. Με χρήση μεταλλικών ηχητικών πηγών, διαμορφωμένων από αισθητήρες κίνησης, τα ηχητικά τοπία ορίζουν το νοητό χώρο της επιτέλεσης, ενώ από την οπτική γωνία του κοινού γίνονται αντιληπτά ρωγμές, κενά, και ατέλειες.

*Πριν την παράσταση θα γίνει μικρή παρουσίαση των μεθόδων και διεπαφών των έργων, όπου η ομάδα θα εξηγήσει πώς συλλέγονται οι πληροφορίες κίνησης, πώς μεταδίδονται και επεξεργάζονται, και πώς μετατρέπονται σε ήχο. Την παράσταση θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τους δημιουργούς.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθεσία 2ο όροφος του κεντρικού κτηρίου, στον Μύλο του Παππά

OPEN NIGHTS - Δtopia και Planes/Knees

Δtopia

Το έργο ξεκίνησε τη διαδρομή του σαν commission από το φεστιβάλ Buffer Fringe της Λευκωσίας, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε στο Burning Man, το Soundance Berlin, το TIEMF, και άλλα. Με θέμα τη λέξη “displacement”, χρησιμοποιεί αισθητήρες στο σώμα της performer για να επηρεάζει σε πραγματικό χρόνο την ηχητική αναπαραγωγή αποσπασμάτων από συνεντεύξεις καλλιτεχνών πάνω στο θεματικό υλικό.

Planes/Knees

Η νέα διαδραστική performance της Die Wolke βασίζεται στην ιδέα των βαθμών ελευθερίας που προσφέρει ένα δισδιάστατο επίπεδο, και το πώς παρεμβάσεις από μια τρίτη χωρική διάσταση φαίνονται ακατανόητες από την επιφάνεια. Με χρήση μεταλλικών ηχητικών πηγών, διαμορφωμένων από αισθητήρες κίνησης, τα ηχητικά τοπία ορίζουν το νοητό χώρο της επιτέλεσης, ενώ από την οπτική γωνία του κοινού γίνονται αντιληπτά ρωγμές, κενά, και ατέλειες.

*Πριν την παράσταση θα γίνει μικρή παρουσίαση των μεθόδων και διεπαφών των έργων, όπου η ομάδα θα εξηγήσει πώς συλλέγονται οι πληροφορίες κίνησης, πώς μεταδίδονται και επεξεργάζονται, και πώς μετατρέπονται σε ήχο. Την παράσταση θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τους δημιουργούς.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθεσία : 2ο όροφος του κεντρικού κτηρίου, στον Μύλο του Παππά