Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

OPEN NIGHTS - Drop In open class

11:00-12:30 Drop In open class: Δανάη Χριστακάκου

Το μάθημα βασίζεται στη φιλοσοφία των τεχνικών release. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνείδησης του σώματος και στην εύρεση κινήτρου στον χορό. Δίνεται έμφαση στη σωστή μηχανική του σώματος έτσι ώστε να επιτευχθεί οργανική και ασφαλής κίνηση, να αποτραπούν οι περιορισμοί και να υπάρξει προσαρμογή στη μοναδικότητα του σώματος του καθενός. Εξερευνώνται οι ποιότητες κίνησης και ενθαρρύνεται η ανακάλυψη του προσωπικού κινητικού χαρακτήρα. Το μάθημα περιλαμβάνει προθέρμανση/ενδυνάμωση, ένα τεχνικό μέρος όπου διδάσκονται χορευτικοί συνδυασμοί, αυτοσχεδιαστική εξερεύνηση και φυσικά χαλάρωση.

Τοποθεσία 3ος όροφος του κεντρικού κτηρίου, στον Μύλο του Παππά

OPEN NIGHTS - Drop In open class

11:00-12:30 Drop In open class: Δανάη Χριστακάκου

Το μάθημα βασίζεται στη φιλοσοφία των τεχνικών release. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνείδησης του σώματος και στην εύρεση κινήτρου στον χορό. Δίνεται έμφαση στη σωστή μηχανική του σώματος έτσι ώστε να επιτευχθεί οργανική και ασφαλής κίνηση, να αποτραπούν οι περιορισμοί και να υπάρξει προσαρμογή στη μοναδικότητα του σώματος του καθενός. Εξερευνώνται οι ποιότητες κίνησης και ενθαρρύνεται η ανακάλυψη του προσωπικού κινητικού χαρακτήρα. Το μάθημα περιλαμβάνει προθέρμανση/ενδυνάμωση, ένα τεχνικό μέρος όπου διδάσκονται χορευτικοί συνδυασμοί, αυτοσχεδιαστική εξερεύνηση και φυσικά χαλάρωση.

Τοποθεσία : 3ος όροφος του κεντρικού κτηρίου, στον Μύλο του Παππά