Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Συμμετοχή του Δ. Λαρισαίων στο πάνελ του 1ου παγκοσμίου διαδικτυακού στρογγυλού τραπεζιού (webinar) με θέμα “Δια Βίου Μάθηση για την Υγεία: Ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη πολιτικών”

Τιμητική πρόσκληση έλαβε ο Δήμος Λαρισαίων απο τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης της UNESCO κ. David Atchoarena για τη συμμετοχή του στο πάνελ του 1ου παγκοσμίου διαδικτυακού στρογγυλού τραπεζιού (webinar) με θέμα “Δια Βίου Μάθηση για την Υγεία: Ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη πολιτικών” που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την Τετάρτη 1 Ιουνίου από τις 14:00 έως τις 15:30.

Την πόλη μας θα εκπροσωπήσει ο κ. Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ενώ θα συμμετέχουν και οι κ.κ. Δημήτρης Δημητριάδης, Υπεύθυνος του Θεματικού Πεδίου Πρόληψη & Αγωγή Υγείας του Πανεπιστημίου των Πολιτών και ο κ. Θεόδωρος Κυρόπουλος, Υπεύθυνος για θέματα υγείας στο Δήμο Λαρισαίων.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθεσία Διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι (webinar)

Συμμετοχή του Δ. Λαρισαίων στο πάνελ του 1ου παγκοσμίου διαδικτυακού στρογγυλού τραπεζιού (webinar) με θέμα “Δια Βίου Μάθηση για την Υγεία: Ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη πολιτικών”

Τιμητική πρόσκληση έλαβε ο Δήμος Λαρισαίων απο τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης της UNESCO κ. David Atchoarena για τη συμμετοχή του στο πάνελ του 1ου παγκοσμίου διαδικτυακού στρογγυλού τραπεζιού (webinar) με θέμα “Δια Βίου Μάθηση για την Υγεία: Ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη πολιτικών” που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την Τετάρτη 1 Ιουνίου από τις 14:00 έως τις 15:30.

Την πόλη μας θα εκπροσωπήσει ο κ. Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ενώ θα συμμετέχουν και οι κ.κ. Δημήτρης Δημητριάδης, Υπεύθυνος του Θεματικού Πεδίου Πρόληψη & Αγωγή Υγείας του Πανεπιστημίου των Πολιτών και ο κ. Θεόδωρος Κυρόπουλος, Υπεύθυνος για θέματα υγείας στο Δήμο Λαρισαίων.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθεσία : Διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι (webinar)