Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
  • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας: Βιογραφικό Σημείωμα

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)- Περιφερειακό Παράρτημα Θεσσαλίας / Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων

Τοποθεσία Αίθουσα εργαστηρίων Ι, Ισόγειο

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας: Βιογραφικό Σημείωμα

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)- Περιφερειακό Παράρτημα Θεσσαλίας / Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων

Τοποθεσία : Αίθουσα εργαστηρίων Ι, Ισόγειο