Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

DJs, Music Event

Τοποθεσία Προαύλιος Χώρος του Μύλου

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

DJs, Music Event

Τοποθεσία : Προαύλιος Χώρος του Μύλου