Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
  • Στρογγυλή τράπεζα με θέμα "Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση: Επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα"

Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ)

Τοποθεσία Αμφιθέατρο, 2ος Όροφος του Μύλου

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  • Στρογγυλή τράπεζα με θέμα "Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση: Επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα"

Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ)

Τοποθεσία : Αμφιθέατρο, 2ος Όροφος του Μύλου