Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
  • "Εργαστήρι κίνησης & σύνδεσης με το περιβάλλον"

Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ)

Τοποθεσία Αίθουσα εργαστηρίων ΙΙΙ, 3ος όροφος του Μύλου

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  • "Εργαστήρι κίνησης & σύνδεσης με το περιβάλλον"

Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ)

Τοποθεσία : Αίθουσα εργαστηρίων ΙΙΙ, 3ος όροφος του Μύλου