Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών
21.00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Το Μικρό Παν (μουσικό θέατρο)
Ομάδα εργαστηρίων ΣΜουΘ
(Β΄ Αρχαίο Θέατρο)

Τοποθεσία Β΄ Αρχαίο Θέατρο

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών

21.00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Το Μικρό Παν (μουσικό θέατρο)
Ομάδα εργαστηρίων ΣΜουΘ
(Β΄ Αρχαίο Θέατρο)

Τοποθεσία : Β΄ Αρχαίο Θέατρο