Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών
10:00 – 13:30
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:
       

Ένα έπος αστάθειας: εργαστήρι σωματικού θεάτρου
Gozde Attalay
(Μύλος του Παππά, 2ος όροφος)

19:00 – 21:00
ΠΡΟΒΟΛΗ:
       

MPArt OS II - Παραστατικές τέχνες στην οθόνη
Προβολή διεθνών ταινιών μικρού μήκους
(Μύλος του Παππά, ισόγειο)

20:30
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Σεπτέμβρης (σύγχρονο τσίρκο)
Αγγελική Μέλη |Apparatus Lab
(Αυλή Μύλου του Παππά)

21:00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

NOMAD (σωματικό θέατρο)
Gozde Attalay
(Μύλος του Παππά, 2ος όροφος)

Τοποθεσία Μύλος του Παππά

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών

10:00 – 13:30
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:
       

Ένα έπος αστάθειας: εργαστήρι σωματικού θεάτρου
Gozde Attalay
(Μύλος του Παππά, 2ος όροφος)

19:00 – 21:00
ΠΡΟΒΟΛΗ:
       

MPArt OS II - Παραστατικές τέχνες στην οθόνη
Προβολή διεθνών ταινιών μικρού μήκους
(Μύλος του Παππά, ισόγειο)

20:30
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Σεπτέμβρης (σύγχρονο τσίρκο)
Αγγελική Μέλη |Apparatus Lab
(Αυλή Μύλου του Παππά)

21:00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

NOMAD (σωματικό θέατρο)
Gozde Attalay
(Μύλος του Παππά, 2ος όροφος)

Τοποθεσία : Μύλος του Παππά