Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2022 - "Αγκαλιάζοντας τη γη της Μικράς Ασίας"

220617 lykeio

Τοποθεσία Κηποθέατρο Αλκάζαρ

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2022 - "Αγκαλιάζοντας τη γη της Μικράς Ασίας"

220617 lykeio

Τοποθεσία : Κηποθέατρο Αλκάζαρ