Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (ΕΚΤΑΚΤΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ), Παρασκευή 07/01/2022, 14:15

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ.