Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2021 (ΑΔΑ: 6Α2ΣΩΛΞ-Ν7Ξ) πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε ΕΔΩ