Συνεδρίαση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Τετάρτη 19/01/2022, ώρα 16:00 - Meeting for the Integration Council of Immigrants and refugee, Wednesday 19/01/2022, time 16:00

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

Invitation for the meeting of the Integration Council of Immigrants and refugee, HERE