Ανάρτηση τελικών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων πλήρους-μερικής απασχόλησης, της υπ’ αριθμ. 33313/29-7-2022 ανακοίνωσης για πρόσληψη 157 ατόμων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Λαρισαίων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ανάρτηση των τελικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων - προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης, της υπ’ αριθμ. 33313/29-7-2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, συνολικά εκατόν πενήντα επτά (157) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Λαρισαίων.

Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι-ες προκειμένου να δουν τη σειρά κατάταξής τους θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι εμφανίζονται στους εν λόγω πίνακες βάσει των αρχικών γραμμάτων του επιθέτου και του κυρίου ονόματος και των τριών τελευταίων ψηφίων του αριθμού φορολογικού μητρώου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Οι αναφερόμενοι-ες στους πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης καλούνται να προσκομίσουν άμεσα (το αργότερο έως και την Τετάρτη 31/08/2022 στις 10:00 π.μ.) στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου συμπληρωμένη την «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» καθώς και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Επιπρόσθετα οι αναφερόμενοι-ες στους πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης καλούνται την Πέμπτη 01/09/2022 να προσέλθουν στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (3ος όροφος) τηρώντας αυστηρά τις ώρες προσέλευσης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Τα επώνυμα όσων αρχίζουν από Α έως Ι στις 08:00 π.μ.
  • Τα επώνυμα όσων αρχίζουν από Θ έως Μ στις 09:15 π.μ.
  • Τα επώνυμα όσων αρχίζουν από Ν έως Σ στις 10:30 π.μ.
  • Τα επώνυμα όσων αρχίζουν από Τ έως Ω στις 11:30 π.μ.