Ψηφιακή Πλατφόρμα Δήμου Λαρισαίων - Αίτηση για ένσταση παράβασης ΚΟΚ/Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ο ενδιαφερόμενος για ένσταση σε πράξη βεβαίωσης παράβασης του ΚΟΚ (αρθ.104 παρ.2) και της Ελεγχόμενης Στάθμευσης θα πρέπει:

  • Να υποβάλλει: ηλεκτρονική αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ΔΗΜΟΣΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίες
  • Να επισυνάψει:
    • α) αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης (υποχρεωτικά)
    • β) επιπλέον τυχόν δικαιολογητικά (προαιρετικά).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Το μέγεθος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, ΔΕ θα πρέπει να ξεπερνά τα 8MB

Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Δημοτικής Αστυνομίας για την έκβαση της ένστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας τηλ: 2410 680 217.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο ενδιαφερόμενος:

  • εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
  • επιλέγει από το αριστερό μενού: «Οι Αιτήσεις μου»,
  • ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς TAXISNET
  • επιλέγει: «Εισαγωγή»

Στο πεδίο Κατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Αστυνόμευσης-Ενστάσεις και στο πεδίο Υποκατηγορία Αιτήσεων επιλέγει την πράξη για την οποία αιτείται.

Συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία (*) στην ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ και τα Συνοδευτικά Δικαιολογητικά (αν απαιτείται).

Η αίτηση θα πρωτοκολληθεί μετά την Οριστική Υποβολή.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων δεν είναι διαθέσιμες καθημερινά από 23:00 (βράδυ) έως 07:00 (επόμενο πρωί) λόγω προγραμματισμένων εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (Backup).