Πανεπιστήμιο των Πολιτών: υποβολή αιτήσεων για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/15QXVNSLhbquS0GR0Fmz499ZmNTqX4pj-tU30_0diE0M/viewform?edit_requested=true