Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Εργασία συντήρησης σε εξαρτήματα εργαλείων των συνεργείων του Αμαξοστασίου

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ