Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτήριου του Ανοικτού Κολυμβητήριου του Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ