Εκτύπωση

Πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη η διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την τοπική ομάδα δράσης για την προβολή της γαστρονομίας της περιοχής και τη σύνδεση με τους παραγωγούς και επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων.

Τα μέλη της τοπικής ομάδας δράσης συναργάστηκαν για τον σχεδιασμό της εφαρμογής προκειμένου να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λάρισας.

LLP Presentation 4

LLP Presentation 5

LLP Presentation 6

LLP Presentation 7

LLP Presentation 8