Εκτύπωση αυτής της σελίδας

"Χατζηγιάννειο" Πνευματικό κέντρο

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ισόγειο Αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων (για διαλέξεις, ομιλίες, προβολές κ.λ.π.) Χωρητικότητα 220 άτομα

1ος όροφος Δημοτική Βιβλιοθήκη τμήμα Ενηλίκων, Τμήμα Αθλητισμού, Σχολικές επιτροπές

2ος όροφος Αίθουσα τεχνών «ΤΑΚΗΣ ΤΛΟΥΠΑΣ»

3ος όροφος Δημοτική Βιβλιοθήκη παιδικό τμήμα

   Επίσης στο χώρο του ισογείου πραγματοποιούνται εκθέσεις.