Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ-ΤΕΒΑ)

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Το ΚΕΑ είναι ένα ολοκληρωμένο προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.


Για την ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει να ικανοποιούνται τρεις κατηγορίες κριτηρίων:


1.Εισοδηματικά
2.Περιουσιακά
3.Διαμονής

Σημαντική ενημέρωηση για λήξη παρατάσεων και επανυποβολές αιτήσεων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και Επιδόματος Στέγασης


Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Πρόγραμμα παροχής τροφίμων και άλλων συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του Ταμείου Ευρωπαικής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ).