Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βοήθεια στο σπίτι

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα κι άτομα με ειδικές ανάγκες, για να βοηθηθούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους και να παραμείνουν στο φυσικό οικογενειακό - κοινωνικό περιβάλλον τους, καθώς και η υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει τον ηλικιωμένο.

Παρέχονται πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα , ψυχολογική στήριξη , συμβουλευτική εργασία , οικιακή φροντίδα και για αυτό απασχολούνται Κοινωνική Λειτουργοί, Νοσηλεύτριες, Οικογενειακοί Βοηθοί.

Διεύθυνση : Λαγού Τέρμα
Τηλ.επικοινωνίας: 2410 620014


Υπεύθυνες: Πράσαντζη Πολυξένη