sandal logo

 • Home

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Στάθμευσης για Μόνιμους Κατοίκους

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ωράριο Λειτουργίας: 24/7

Δικαιούχοι: Μόνιμοι Κάτοικοι (με δηλωμένη την κατοικία στη ΔΟΥ) για ένα (1) Ι.Χ. ιδιοκτησίας τους

Χορηγούνται τόσες κάρτες όσες και τα οχήματα σε κάθε κύρια κατοικία (όχι επαγγελματική στέγη). Κάθε κάτοχος οχήματος ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) κάτω των 3,5 t θα πρέπει να αιτηθεί για την χορήγηση κάρτας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου.

Οι αιτήσεις χορήγησης κάρτας που θα κατατίθενται κατα το έτος 2023 θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής τους έως την λήξη του έτους 2023.

Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος θα ξεκινήσει από την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Κάρτα στάθμευσης δικαιούνται όσοι κατοικούν στην περιοχή μεταξύ των οδών 23ης Οκτωβρίου, Νικηταρά και Σεφέρη - δεν συμπεριλαμβάνονται στη φάση αυτή οι οδοί αυτές (τρίγωνο σχήμα -διακεκομμένη γραμμή).

Βεβαιωθείτε ότι το ακίνητό σας βρίσκεται στη συγκεκριμένη ζώνη για να συμπληρώσετε σωστά το σχετικό πεδίο κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Για την περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου θα συμπληρωθεί Ζώνη Β.

 ΖΩΝΕΣ ΜΚ  ΧΡΩΜΑ
 ΖΩΝΗ Α  ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
 ΖΩΝΗ Β  ΚΙΤΡΙΝΟ
 ΖΩΝΗ Γ  ΣΚΟΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
 ΖΩΝΗ Δ  ΚΑΦΕ
 ΖΩΝΗ Ε1  ΜΩΒ
 ΖΩΝΗ Ε2  ΓΑΛΑΖΙΟ
 ΖΩΝΗ Ε3  ΡΟΖ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Άδεια κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. (έγχρωμο αντίγραφο) στην κατοχή (ή συγκατοχή) του Μονίμου Κατοίκου.
 2. Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης (όπως εκδίδεται από την ΑΑΔΕ). Σε περίπτωση που η Βεβαίωση αυτή δεν είναι ενήμερη τότε ανεβάζετε στα δικαιολογητικά στην Ψηφιακή Πλατφόρμα το Ε1 όπου αναγράφεται η σωστή Κύρια Κατοικία μαζί με μία Υπεύθυνη Δήλωση ότι με συναίνεσή σας ανεβάζετε στα δικαιολογητικά στην Ψηφιακή Πλατφόρμα το Ε1 προς επιβεβαίωση της Κύριας Κατοικίας
 3. Σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος (leasing), προσκομίζεται επιπρόσθετα φωτοτυπία συμβολαίου μεταξύ της εταιρίας και του αιτούντος (μαζί με την άδεια κυκλοφορίας).
 4. Σε περίπτωση εταιρικών επιβατικών οχημάτων, όταν η εταιρεία παραχωρεί το όχημα στον αιτούντα, προσκομίζεται (πέραν από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο όνομα της εταιρείας) και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, ότι παρέχει μόνο στον αιτούντα το συγκεκριμένο όχημα, προκειμένου να το χρησιμοποιεί για αποκλειστική χρήση.

Παρατηρήσεις

 • Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση στοιχείων.
 • Η Υπηρεσία μπορεί να διακόψει αυτοδίκαια την ισχύ της κάρτας, όταν αποδεδειγμένα δεν συντρέχουν οι λόγοι ύπαρξης της.
 • Ο Μόνιμος Κάτοικος θα δηλώσει υπεύθυνα, με την υποβολή της αίτησης, ότι ΔΕΝ έχει ή ΔΕ μισθώνει ή ΔΕΝ του έχει παραχωρηθεί "χώρος στάθμευσης (εντός υπογείου ή Pilotis ή ακάλυπτου χώρου ή σε Σταθμό Αυτοκινήτων) εντός της "Ζώνης Μονίμου Κατοίκου" που θα αιτηθεί για τον αριθμό κυκλοφορίας που κάνει αίτηση για Κάρτα Μονίμου Κατοίκου. Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε κατασταλτικό έλεγχο αίτησης και σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης ψευδούς Δήλωσης η Υπηρεσία δύναται να ακυρώσει την "Κάρτα Μόνιμου κατοίκου".
 • Ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου Λαρισαίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο πολίτης:

 • εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
 • ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς TAXISNET
 • επιλέγει από το αριστερό μενού: "Αιτήσεις" - "Οι Αιτήσεις μου",
 • επιλέγει: «+Νέο»

Στο πεδίο Κατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας - Ευφυή Συστήματα και στο πεδίο Υποκατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Αίτηση Χορήγησης Άδειας Στάθμευσης για Μόνιμους Κατοίκους.

Συμπληρώνει όλα τα πεδία με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *).

Στα Συνοδευτικά Δικαιολογητικά επιλέγοντας κάθε γραμμή και πατώντας Επεξεργασία, επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Το μέγεθος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών ΔΕ θα πρέπει να ξεπερνά τα 8MB.

Η αίτηση θα πρωτοκολληθεί μετά την Οριστική Υποβολή.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων δεν είναι διαθέσιμες καθημερινά από 23:00 (βράδυ) έως 07:00 (επόμενο πρωί) λόγω προγραμματισμένων εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (Backup).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:00-12:00
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2413-500441
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  ΤΗΛ. 2410-680206

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR)

Ο Δήμος Λαρισαίων, πλήρως συμμορφωμένος με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την αίτηση και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμος Λαρισαίων υποβάλει σε επεξεργασία μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα σας που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εφαρμόζει επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, παράνομη διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1