Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διευθύνσεις

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για να τα στοιχεία επικοινωνίας των Διευθύνσεων, πατήστε ΕΔΩ

 • Γενικός Γραμματέας
 • Γραφείου Δημάρχου
 • Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλων - Επιστημονικών - Ειδικών Συνεργατών
 • Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
 • Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Τμήμα Αστυνόμευσης

 • Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Σχεδιασμού
  • Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης
  • Γραφείο Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)
  • Γραφείο Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Τμήμα Καταστημάτων και Διαφημίσεων
 • Τμήμα Υποστήριξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών
 • Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών
 • Τμήμα Προγραμματισμού και Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Τμήμα Υποστήριξης και Πρωτοκόλλου
 • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Τμήμα Προσωπικού
 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
 • Τμήμα Ληξιαρχείου
  • Γραφείο Πολιτικών Γάμων
 • Τμήμα Προϋπολογισμού, Ισολογισμού και Λογιστικής
  • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Εσόδων
 • Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών
 • Τμήμα Μισθοδοσίας
 • Τμήμα Ταμείου
 • Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών και Αποθήκης
 • Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Τμήμα Κοιμητηρίων
 • Τμήμα Δομών Κοινωνικής Ένταξης, Απασχόλησης και Ισότητας των Φύλων
  • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας
 • ΓραφείοΥγείας
 • Τμήμα Λειτουργίας ΚΑΠΗ
 • Τμήμα Υποστήριξης
 • Τμήμα Παιδικών Σταθμών
  • 1ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 2ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 3ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 4ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 5ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 6ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 7ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 8ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 9ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 10ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 11ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 12ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 13ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 14ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 15ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 16ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
  • 17ο Γραφείο Παιδικών Σταθμών
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Δομών και Διά Βίου Μάθησης
  • Γραφείο Αστεροσκοπείου
 • Τμήμα Αθλητισμού
 • Τμήμα Πολιτισμού 
  • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Υποστήριξης Λεσχών Πολιτισμού και Βιβλιοθηκών
 • Τμήμα Χορού
 • Τμήμα ΚΕΠ 207ΠΑ (ΣΦΑΓΕΙΑ)
 • Τμήμα ΚΕΠ 207ΠΒ (ΚΟΙΛΑΔΑ)
 • Τμήμα ΚΕΠ 325
 • Τμήμα ΚΕΠ 325ΠΑ (GAEA)
  • Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και Υποστήριξης του Δημότη
 • Τμήμα ΚΕΠ Γιάννουλης 444
 • Τμήμα Εποπτείας και Μελετών Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων
  • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Αποκομιδής και Οδοκαθαρισμού
  • Γραφείο Κίνησης
 • Τμήμα Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
 • Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης και Πράσινων Σημείων
 • Τμήμα Μελετών και Περιβαλλοντικών Επεμβάσεων
  • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Αρδευτικών και Φυτωρίων
 • Τμήμα Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου
  • Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Αθλητικών Χώρων
 • Τμήμα Δενδροστοιχιών
 • Τμήμα Ζώων Αστικού Χώρου
 • Τμήμα Διαχείρισης της Άγριας Πανίδας και των Προστατευόμενων Περιοχών
 • Τμήμα Υποστήριξης και Διαχείρισης Φυτωριακού Υλικού
 • Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Κίνησης
  • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Μέσων Καθαρισμού και Λοιπού Εξοπλισμού
 • Τμήμα Επιμέλειας Επισκευών και Ανταλλακτικών
 • Τμήμα Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης
 • Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
 • Τμήμα Υποστήριξης
 • Τμήμα Προγραμματισμού Υποστήριξης και Παρακολούθησης Έργων
 • Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων
 • Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
 • Τμήμα Οδοποιίας
 • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συντηρήσεων
 • Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων
 • Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων