ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 - 2016

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012-2016

2012

 01 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 02-01-2012

 02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 05-01-2012

 03 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 10-01-2012

 04 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-01-2012

 05 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 18-01-2012

 06 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 19-01-2012

 07 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 26-01-2012

 08 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 02-02-2012

 09 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 09-02-2012

 10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 16-02-2012 

11 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 23-02-2012

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 01-03-2012

13 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 08-03-2012

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 14-03-2012

15 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 15-03-2012

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 16-03-2012

17 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 22-03-2012

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 29-03-2012

19 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 05-04-2012

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-04-2012

21 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 19-04-2012

22 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 26-04-2012

23 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 03-05-2012

24 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 10-05-2012

25 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 17-05-2012

26 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 24-05-2012

27 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 31-05-2012

28 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 07-06-2012

29 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 14-06-2012

30 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 21-06-2012

31 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 28-06-2012

32 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 05-07-2012

33 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-07-2012

34 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 19-07-2012

35 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 23-07-2012

36 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 26-07-2012

37 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 27-07-2012

38 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 02-08-2012

39 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 07-08-2012

40 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 10-08-2012

41 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 23-08-2012

42 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-08-2012

43 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 04-09-2012

44 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 06-09-2012

45 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 07-09-2012

46 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 14-09-2012

47 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 20-09-2012

48 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 27-09-2012

49 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 28-09-2012

50 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 04-10-2012

51 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 11-10-2012

52 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 19-10-2012

53 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 25-10-2012

54 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-10-2012

55 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 31-10-2012

56 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 01-11-2012

57 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 08-11-2012

58 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-11-2012

59 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 15-11-2012

 60 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 29-11-2012

61 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 07-12-2012

62 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 13-12-2012

63 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 20-12-2012

64 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 21-12-2012

65 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 24-12-2012

66 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 27-12-2012

67 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 28-12-2012

68 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 31-12-2012

2013

01 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 11-01-2013

02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 17-01-2013

03 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 24-01-2013

04 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 29-01-2013

05 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 31-01-2013

06 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 07-02-2013

07 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 14-02-2013

08 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 21-02-2013

09 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 28-02-2013

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 07-03-2013

11 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 14-03-2013

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 21-03-2013

13 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 28-03-2013

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 04-04-2013

15 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 08-04-2013

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 11-04-2013

17 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 18-04-2013

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 23-04-2013

19 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 25-04-2013

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 02-05-2013

21 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 09-05-2013

22 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 16-05-2013

23 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 23-05-2013

24 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-05-2013

25 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 06-06-2013

26 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 13-06-2013

27 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 20-06-2013

28 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 27-06-2013

29 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 04-07-2013

30 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 11-07-2013

31 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 18-07-2013

32 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 25-07-2013

33 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 01-08-2013

34 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 08-08-2013

35 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 22-08-2013

36 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 29-08-2013

37 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 02-09-2013

38 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 05-09-2013

39 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-09-2013

40 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 18-09-2013

41 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 26-09-2013

42 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 03-10-2013

43 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 10-10-2013

44 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 17-10-2013

45 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 24-10-2013

46 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 31-10-2013

47 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 07-11-2013

49 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 21-11-2013

50 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 25-11-2013

51 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 28-11-2013

52 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 05-12-2013

53 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-12-2013

54 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 19-12-2013

55 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 23-12-2013

56 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 27-12-2013

2014

01 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 09-01-2014

02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 16-01-2014

03 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 20-01-2014

04 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 23-01-2014

05 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-01-2014

06 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 06-02-2014

07 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 13-02-2014

08 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 20-02-2014

09 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 27-02-2014

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 06-03-2014

11 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 13-03-2014

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 20-03-2014

13 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 27-03-2014

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 03-04-2014

15 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 10-04-2014

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 16-04-2014

17 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 24-04-2014

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-04-2014

19 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 08-05-2014

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 14-05-2014

21 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 22-05-2014

22 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 29-05-2014

23 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 05-06-2014

24 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-06-2014

25 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 19-06-2014

26 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 24-06-2014

27 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 26-06-2014

28 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-06-2014

29 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 03-07-2014

30 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 10-07-2014

31 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 17-07-2014

32 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 24-07-2014

33 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 31-07-2014

34 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 07-08-2014

35 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 14-08-2014

36 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 21-08-2014

37 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 25-08-2014

38 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 28-08-2014

39 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 08-09-2014

40 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-09-2014

41 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 18-09-2014

42 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 25-09-2014

43 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 02-10-2014

44 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 09-10-2014

45 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 16-10-2014

46 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 23-10-2014

47 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-10-2014

48 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 06-11-2014

49 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 13-11-2014

50 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 20-11-2014

51 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 25-11-2014

52 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 28-11-2014

53 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 04-12-2014

54 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-12-2014

55 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 18-12-2014

56 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 23-12-2014

57 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 29-12-2014

2015

01 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-01-2015

02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 15-01-2015

03 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 22-01-2015

04 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 29-01-2015

05 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 05-02-2015

06 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-02-2015

07 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 19-02-2015

08 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 26-02-2015

09 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 05-03-2015

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-03-2015

11 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 19-03-2015

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 26-03-2015

13 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 02-04-2015

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 23-04-2015

15 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-04-2015

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 07-05-2015

17 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 14-05-2015

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 21-05-2015

19 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 28-05-2015

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 04-06-2015

21 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 11-06-2015

22 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 18-06-2015

23 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 25-06-2015

24 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-06-2015

25 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 02-07-2015

26 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 09-07-2015

27 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 16-07-2015

28 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 23-07-2015

29 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-07-2015

30 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 06-08-2015 

31 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 20-08-2015

32 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 27-08-2015

33 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 03-09-2015

34 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 10-09-2015

35 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 17-09-2015

36 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 24-09-2015

37 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-09-2015

38 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 01-10-2015

39 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 08-10-2015

40 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 09-10-2015

41 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 15-10-2015

42 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 21-10-2015

43 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 29-10-2015

44 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 05-11-2015

45 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 13-11-2015

46 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 19-11-2015

48 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 03-12-2015

49 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 10-12-2015

50 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 17-12-2015

51 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 29-12-2015

2016

01 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 13-01-2016

02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 13-01-2016

03 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 21-01-2016

04 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 25-01-2016

05 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 28-01-2016

06 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 05-02-2016

07 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 11-02-2016

08 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 18-02-2016

09 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 25-02-2016

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 03-03-2016

11 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 10-03-2016

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 17-03-2016

13 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 24-03-2016

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 31-03-2016

15 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 07-04-2016

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 14-04-2016

17 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 21-04-2016

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 05-05-2016

19 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 12-05-2016

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 19-05-2016

21 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 26-05-2016

22 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 02-06-2016

23 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 09-06-2016

24 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 14-06-2016

25 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 23-06-2016

26 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 29-06-2016

27 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 07-07-2016

28 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 14-07-2016

29 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 19-07-2016

30 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 21-07-2016

31 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 28-07-2016

32 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 02-08-2016

33 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 18-08-2016

34  Η  Συνεδρίαση  Ο.Ε. 22-08-2016 δεν πραγματοποιήθηκε

35 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 25-08-2016

36 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 26-08-2016

37 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 01-09-2016

38 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 08-09-2016

 39 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 15-09-2016

40 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 22-09-2016

41  Η  Συνεδρίαση  Ο.Ε. 29-09-2016 δεν πραγματοποιήθηκε

42 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 06-10-2016

43 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 13-10-2016

44 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 20-10-2016

45 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 27-10-2016

46 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 03-11-2016

47 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 10-11-2016

48 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 11-11-2016

49 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 17-11-2016

50 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 25-11-2016

51 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-11-2016

52 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 08-12-2016

53 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 15-12-2016

54 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 28-12-2016

55 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 29-12-2016

56 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΕ της 30-12-2016