Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μονάδες Μέριμνας

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΗΜΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Γενική επιδίωξη του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών στο ηλικιωμένο και ανήμπορο άτομο, όπως συναισθηματική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, πρακτικές εξυπηρετήσεις, αποκατάσταση σχέσεων με την κοινότητα, κοινωνικοπρονοιακή στήριξη.

Δίδεται έμφαση στον τομέα της φροντίδας ανήμπορων και ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, με κίνδυνο την απομόνωση, την κρίση της οικογένειας, την χρήση ιδρυματικής ζωής και την έκπτωση της ποιότητας ζωής. Παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και μέριμνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς ,Νοσηλεύτριες, Οικογενειακούς Βοηθούς.

Τηλ.επικοινωνίας: 2410 661898

Υπεύθυνες:
Δαλακώνη Κερασία
Μπουχώρη Αντιγόνη