sandal logo

 • Home
 • Δημοτικό Ραδιόφωνο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Εκτύπωση E-mail
Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οι ενέργειες για την ίδρυση του Δημοτικού Ραδιοφώνου (Διακριτικός τίτλος «936 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ») είχαν αφετηρία την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 220/ 16-6-1988 επί δημαρχίας Αρ. Λαμπρούλη και προεδρίας Απ Καλογιάννη. Ακολούθησαν οι απαραίτητες ενέργειες, τεχνικοοικονομικές μελέτες, αδειοδότηση κλπ και το 1989 άρχισε να λειτουργεί.

Με την απόφ 81 πρακτικό 5/1989 του ΔΣ Λάρισας το ΔΗΡΑΛ λειτουργεί ως τμήμα της ΔΕΤΠΟΛ, μέχρι να λειτουργήσει-έλεγε τότε-ως ξεχωριστή Δημοτική Επιχείρηση.) Η ΔΕΤΠΟΛ διαλύεται με την αποφ 52/24-1-2011 και αφήνει σε εκκρεμότητα το ΔΗΡΑΛ επισημαίνοντας ότι το προσωπικό του έχει ήδη μεταταγεί στο Δήμο Λαρισαίων.

Εφοδιάστηκε με άριστο εξοπλισμό για την εποχή του και στελεχώθηκε με ένα ανθρώπινο δυναμικό που σημάδεψε την φυσιογνωμία του και δημιούργησε ένα αδιαμφισβήτητο όνομα στο χώρο τη τοπικής ραδιοφωνίας.

Η φθίνουσα οικονομική πορεία της αυτοδιοίκησης , επηρέασαν και το ΔΗΡΑΛ, που σιγά σιγά, με την μείωση του προσωπικού και των συνεργατών, χάνει την αρχική του αίγλη, αν και διατηρεί την θέση του στις επιλογές των ακροατών του ραδιοφώνου της πόλης μας αλλά και ευρύτερα.

Στεγάστηκε στο κτήριο Μίχου μέχρι τον Οκτώβριο 2010 και αργότερα μετεγκαταστάθηκε στα παλιά σφαγεία.

Σήμερα το προσωπικό του ΔΗΡΑΛ υπάγεται στο Γραφείο Τύπου το οποίο (σύμφωνα με τον ΟΕΥ, ΦΕΚ1928/ τ.Β /30.5.2018, ΦΕΚ5624/τ.Β ΄/14.12.2018) υποστηρίζει το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Το Γραφείο Τύπου υπάγεται στον Δήμαρχο.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας διέπεται από δημοκρατικές αρχές. Δεν προβάλλει αντιλήψεις που προωθούν τον ρατσισμό την ξενοφοβία και τον φασισμό. Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις μειονότητες, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στο πλαίσιο αυτό, ως Ραδιόφωνο του Δήμου Λαρισαίων και με βάση τη δημοσιογραφική δεοντολογία, δεν αποτελεί βήμα προβολής των προσωπικών απόψεων των δημοσιογράφων, αλλά επιβάλλεται η ενημέρωση για την επικαιρότητα να γίνεται με εγκυρότητα, αμεροληψία, πολυφωνία και πληρότητα.

Σκοπός του Δημοτικού Ραδιοφώνου Λάρισας είναι:

 • Ενημέρωση για την επικαιρότητα, με εγκυρότητα, αμεροληψία, πολυφωνία και πληρότητα
 • Ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις των δομών του Δήμου Λαρισαίων και των πολιτικών, ώστε να αξιοποιούνται από τους δημότες
 • Ενημέρωση και προβολή της πολιτιστικής κίνησης της πόλης .Προβολή όλων των μορφών πολιτιστικής δημιουργίας αλλά και της τοπικής παραγωγής πολιτισμού από φορείς του Δήμου από συλλογικότητες, καλλιτεχνικά σχήματα και δημιουργούς. Μουσική, θέατρο, χορός, μουσικές παραγωγές που, διατηρώντας ένα επίπεδο ποιότητας, να καλύπτουν ευρύ φάσμα μουσικών, στον χώρο τον χρόνο και το είδος
 • Ανάδειξη της τοπικής ιστορίας , της λαϊκής παράδοσης
 • Προβολή της ερασιτεχνικής δημιουργίας κάθε είδους και μορφής
 • Ανάδειξη της πολύπλευρης αθλητικής δραστηριότητας της πόλης και των συλλόγων
 • Ανάλυση από ειδικούς επιστήμονες μιας ποικιλίας θεμάτων εγκαθιδρύοντας μια σχέση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ και τους επιστημονικούς φορείς
 • Ανάδειξη και ανάλυση περιβαλλοντικών θεμάτων
 • Οι μαθητές, η νεολαία, τα προβλήματά της, οι προτιμήσεις της, έχουν τη θέση τους στο πρόγραμμα
 • Παιδικές εκπομπές
 • Ανάλυση θεμάτων ψυχολογίας , παιδαγωγικής, κοινωνιολογίας, αγωγής των παιδιών
 • Προβολή και ανάδειξη του έργου των συλλογικοτήτων φορέων ομάδων της πόλης
 • Προβάλλουμε τα κοινωνικά κινήματα, τις απόψεις και τη δράση τους, αναδεικνύοντας την κοινωνική κριτική και την αμφισβήτηση
 • Εκτός από το κέντρο της πόλης στρέφει την προσοχή του και στις γειτονιές και στα χωριά της επικράτειας του Δήμου Λαρισαίων, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις τοπικές δράσεις

Στο πλαίσιο αυτό, κατά διαστήματα αλλά και σήμερα, ένας αριθμός συμπολιτών μας ανέλαβε εθελοντικά εκπομπές στο ΔΗΡΑΛ τόσο στον τομέα του πολιτισμού όσο και της ενημέρωσης για θέματα υγείας, περιβάλλοντος κλπ. 


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1