sandal logo

poli 12
Ελεύθερη ζώνη απο TTIP - CETA

Ελεύθερη ζώνη απο TTIP - CETA

Εκτύπωση E-mail
Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

 

Εδώ και τρία χρόνια εξελίσσεται στη λίμνη της Γενεύης, στις εγκαταστάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ( χωρίς ο παραπάνω Οργανισμός να παρεμβαίνει), η άκρως μυστική συζήτηση – διαπραγμάτευση μεταξύ της Ε.Ε. των Ην. Πολιτειών και άλλων 20 χωρών, για την επίτευξη μιας συμφωνίας που στόχο έχει να ελευθερώσει τον δημόσιο τομέα. Δηλαδή οι πολύ μεγάλες εταιρίες ( υπέρ-εθνικές ,πολυεθνικές) στη βάση αυτής της συμφωνίας θα μπορούν στο εξής να παρεμβαίνουν στο κανονιστικό πλαίσιο υπηρεσιών των κρατών: Από τις τηλεπικοινωνίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο έως το χρηματο-πιστωτικές υπηρεσίες αφαιρώντας, αποδυναμώνοντας, υπερβαίνοντας νόμους, εθνικούς κανονισμούς, κρατικές επιχειρήσεις.

Με τη συμφωνία που επιδιώκουν να πετύχουν τα λόμπυ, επιχειρείται να επανασχεδιαστεί η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες των πολιτών, στοχεύοντας στην απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών σε 23 καίριους τομείς στρέφοντας την παγκόσμια οικονομία σε ακόμη πιο φιλελεύθερη κατεύθυνση. ( Προς ενημέρωση: Στις Ηνωμ. Πολιτείες οι υπηρεσίες αναλογούν στο 75% της οικονομίας, ενώ η Ε.Ε. είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υπηρεσιών παγκοσμίως).

Η προωθούμενη συμφωνία βασίζεται στην απορρύθμιση, στις μεγάλες επενδύσεις και στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών κράτους και επενδυτών.

Δηλαδή θα μπορούν να παρακαμφθούν οι περιορισμοί που εμποδίζουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων όπως: Εργασιακά δικαιώματα, Περιβαλλοντικοί περιορισμοί ή ακόμη και οι περιορισμοί που αφορούν τις γενετικά τροποποιημένες τροφές.

Οι συζητήσεις - συμφωνίες της Γενεύης επιβεβαιώνουν τις χειρότερες προβλέψεις: Οδηγούν στην αποδιάρθρωση των τοπικών οικονομιών, στην υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος που φτάνει στον καταναλωτή, στην απορρύθμιση των ελεγκτικών διαδικασιών και των εργασιακών σχέσεων καθώς και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, και της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα οι συνθήκες που θέλουν να προσυπογράψουν θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του πλανήτη αλλά και τα συμφέροντα της Χώρας μας γιατί:

  • Ευνοούν χώρες και επιχειρήσεις με μαζική βιομηχανική παραγωγή, ενώ είναι καταδικαστικές για Χώρες με μικρής κλίμακας παραγωγή όπως η Ελληνική.
  • Απειλούν την εγχώρια αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, οι οποίοι αδυνατούν ν’ ανταγωνιστούν τα προϊόντα χαμηλής ποιότητας και κόστους των μεγάλων εταιριών.
  • Απειλούν τα προϊόντα ονομασίας προελεύσεως (ΠΟΠ) που διαθέτει η Ελλάδα, κάτι που θα έχει ολέθριες συνέπειες στην εγκατάλειψη της αγροτικής γης, την εξάρτηση από εισαγωγές και τη μείωση της διατροφικής αυτάρκειας.
  • Απειλούν το περιβάλλον με την εισαγωγή τροποποιημένων σπόρων.
  • Απειλούν το κλίμα με την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων αναγκαίων για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.
  • Θα επιφέρουν απώλεια θέσεων εργασίας κ.α.

Την ώρα που όλα τα παραπάνω ενδεχόμενα συζητούνται τόσο μυστικά στη Γενεύη, στην Ισπανική πόλη Βαρκελώνη στις 21-04-2016 εκδηλώθηκε η πρώτη επίσημη αντίδραση από Δημάρχους, Εκλεγμένους και Εκπροσώπους Δημ. Συμβουλίων στην πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση με θέμα « Τοπική Αυτοδιοίκηση και η νέα γενιά συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου».

Μέχρι στιγμής, οι Δήμοι που κήρυξαν τις περιοχές τους ως ¨Ελεύθερες Ζώνες¨ είναι οι Δήμοι : Αιγάλεω, Κέρκυρας, Φιλαδέλφειας, Χαλκηδόνας, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Λευκάδας, Θεσσαλονίκης, Χαλανδρίου, επίσης η Περιφέρεια Αν. Ιονίων Νήσων, ενώ σειρά από Δήμους Ενώσεις Δήμων και Περιφέρειες προετοιμάζονται να πάρουν παρόμοιες αποφάσεις για ελεύθερες ζώνες (Ε.Ζ.).Σοβαρές αντιρρήσεις και ενστάσεις για όσα μεθοδεύονται εν κρυπτώ στη Γενεύη έχουν καταθέσει, το Ευρωκοινοβούλιο και Επιτροπή των Περιφερειών.

O Δήμος Λαρισαίων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

  • συνυπογράφει την διακήρυξη Βαρκελώνης
  • κηρύσσει συμβολικά την πόλη ως ζώνη ελεύθερη από τις συνθήκες TTIP, TISA, CETA

δεσμεύεται

  • να φέρει το θέμα στα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης ΠΕΔ και ΚΕΔΕ
  • να διοργανώσει σειρά εκδηλώσεων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε συντονισμό και με το Δίκτυο Δήμων, Περιφερειών και Φορέων που αντιτίθεται στις παραπάνω συμφωνίες και συντάσσονται με τη διακήρυξη της Βαρκελώνης

 Σύνδεσμοι :

Blog της Ελληνικής Πρωτοβουλίας κατά της TTIP
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία κατά της TTIP
Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1