sandal logo

dimos-larisas
 • Home
 • e-Υπηρεσίες
 • Δημοτολόγιο

Πιστοποιητικά Δημοτολογίου

Εκτύπωση E-mail
Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

pdfΠιστοποιητικό Γέννησης

Πιστοποιητικά γέννησης εκδίδονται για σχολική χρήση, για αθλητικούς συλλόγους, για συµβολαιογραφική χρήση, για δικαστική χρήση, και για κάθε ∆ηµόσια Υπηρεσία.

Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου µε τους γονείς του ή µε τους ασκούντες την γονική µέριµνα στην υπηρεσία µας.

∆ικαιολογητικά που απαιτούνται:

 • Αίτηση των γονέων ή των ασκούντων την γονική µέριµνα
 • ∆ύο (2) φωτογραφίες του ανηλίκου
 • Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986

Επίσης στο τµήµα που εκδίδονται πιστοποιητικά γέννησης συµπληρώνονται τα έντυπα ασφαλιστικών φορέων του εξωτερικού για τους συνταξιούχους που είναι δηµότες του ∆ήµου Λαρισαίων.

Ο ενδιαφερόµενος για την παραλαβή του πιστοποιητικού πρέπει να επιδείξει την αστυνοµική του ταυτότητα. Σε περίπτωση απώλειας αυτής µπορεί να προσκοµίσει είτε βεβαίωση απώλειας από την αστυνοµία, ή διαβατήριο, ή δίπλωµα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο ή πάσο ή οποιοδήποτε έγγραφο µε τη φωτογραφία του.

Η παραλαβή του πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο γίνεται µόνο µε επικυρωµένη εξουσιοδότηση, την οποία έχει κάνει ο ενδιαφερόµενος σε κάποιο αστυνοµικό τµήµα, ή Κ.Ε.Π, ή οποιαδήποτε άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία (το ίδιο ισχύει και για γονείς που ζητούν πιστοποιητικά για τα έγγαμα τέκνα τους).

Χωρισµένοι γονείς ανηλίκων παιδιών που δεν έχουν καταθέσει την επιµέλεια των παιδιών τους στο ∆ήµο µπορούν να πάρουν πιστοποιητικό γι' αυτά µόνον εκείνοι που τα έχουν εγγεγραµµένα στην οικογενειακή τους µερίδα.

Τα πιστοποιητικά που αποστέλλονται µέσω Κ.Ε.Π τα παραλαµβάνει ο αιτών ή η αιτούσα εντός λίγων ηµερών.

Σηµείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις µπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα (γάµοι, γεννήσεις, θάνατοι) έχουν τελεστεί εντός Ελλάδας.

pdfΠιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Τα Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης εκδίδονται ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του ατόμου που προσέρχεται στην υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένος στην εν λόγω Οικογενειακή Μερίδα. Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε παραγγελία Εισαγγελέα όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/99 Άρθρο 5 §3).

Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ζητούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας τα εν λόγω πιστοποιητικά, τα οποία του αποστέλλονται χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax για τους εξής λόγους:

 • για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων,
 • το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί φωτοτυπία και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του.

Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία ή αναβολή

Ειδικό Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μειωμένη θητεία ή αναβολή (σύμφωνα με το υπόδειγμα 112/82 της στρατολογίας) το οποίο εκδίδεται ύστερα από υπεύθυνη δήλωση το κείμενο της οποίας υποδεικνύεται από την υπηρεσία μας, είτε του ιδίου του ενδιαφερόμενου είτε των γονέων του και υποβάλλεται πρωτότυπο στα στρατολογικά γραφεία και όχι στις μονάδες που υπηρετούν. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του ενδιαφερόμενου είναι δημότης άλλου Δήμου ζητείται και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον άλλο Δήμο.

Σημείωση: Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα με βάση την υπ’ αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α/9667 του Υπουργείου Εσωτερικών. Την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αιτείται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς την ανωτέρω υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων.

pdfΠιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών

Από ποιον εκδίδεται;

Η έκδοση Πιστοποιητικού Πλησιέστερων Συγγενών, είναι απαραίτητη µετά από το θάνατο κάποιου, για διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση  κληρονοµιάς, για την εφορία και τις τράπεζες. Εκδίδεται µόνο µια φορά και σε κάθε µετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόµιµους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία. Για χρήση σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόµενος µπορεί να δώσει µια απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου σύµφωνα µε το Νόµο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014).

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

 • Έντυπη αίτηση η οποία χορηγείται από την υπηρεσία µας. Για την συµπλήρωσή της είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώµατος οδήγησης του ενδιαφεροµένου.
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δηλωθεί η ακριβής ηµεροµηνία θανάτου και το Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο θάνατος.
 • ∆ύο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από µάρτυρες που είναι γνώστες της οικογενειακής κατάστασης του θανόντα, μόνο στην περίπτωση:
  • που υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα στο ∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου, αλλά δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις και
  • που άνδρας αποβιώσας δεν είναι εγγεγραµµένος σε κανένα ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας, αλλά είναι εγγεγραµµένος στα Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου µας.

Ποιοι μπορούν να αιτηθούν την έκδοση του Πιστοποιητικού;

Εκτός των πλησιεστέρων συυγγενών του θανόντος δικαίωµα αίτησης για την έκδοση ή την χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού έχουν:

 • Τρίτο πρόσωπο που το έννοµο συµφέρον του θεµελιώνεται µε εισαγγελική παραγγελία.
 • Κληρονόµος από διαθήκη είτε είναι είτε όχι πλησιέστερος συγγενής.
 • ∆ικηγόροι και συµβολαιογράφοι µε προφορική εντολή από τον πελάτη τους (εφόσον δεν απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις)
 • Άλλο πρόσωπο για λογαριασµό του άµεσα ενδιαφεροµένου µε εξουσιοδότηση στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωµα να αιτηθεί το συγκεκριµένο πιστοποιητικό. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δηµόσια δηµοτική αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύµφωνα µε το Ν.1599/1986 (και όχι από συµβολαιογράφο ή δικηγόρο). Για τη σύνταξη Υπεύθυνης ∆ήλωσης (αν χρειαστεί) από άλλο πρόσωπο απαιτείται Πληρεξούσιο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωµα να συµπληρώνει Υπεύθυνη ∆ήλωση.

pdfΠιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την έκδοση Πιστοποιητικού Μητρώου Αρρένων μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Λαρισαίων έχοντας μαζί του την αστυνομική ταυτότητα.

pdfΕγγραφή στα Μητρώα Αρρένων

Κάθε άρρεν νέο µέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων µε τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριµήνου του εποµένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε ∆ήµο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.

Αρµόδιος ∆ήµος για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το ∆ηµοτολόγιο φέρονται εγγεγραµµένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν.2119/93).

Όταν για οποιοδήποτε λόγο άρρεν δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται µε τη διαδικασία εγγραφής (ανηλίκου/ενήλικου) αδήλωτου.

pdfΔήλωση νέας Διεύθυνσης Κατοικίας

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης).
 • Λογαριασμός Κοινής Ωφέλειας (Ρεύματος, Τηλεφωνίας, Ύδρευσης) στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Λαρισαίων.

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1