sandal logo

dimos-larisas
 • Home
 • e-Υπηρεσίες
 • Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Εκτύπωση E-mail
Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

Χορηγείται βεβαίωση ότι το κτίσμα είναι νόμιμο για τη χρήση που ζητείται.

Απαιτούμενα στοιχεία:

 1. Άδεια οικοδομής ή Νομιμοποίησης οικοδομής εφ'όσον δεν υπάρχει οικοδομική άδεια (2 θεωρημένα, ακριβή αντίγραφα από το πρωτότυπο)
 2. Εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής αδείας ή της νομιμοποίησης (1 θεωρημένο, ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο)
 3. Κάτοψη μόνο του καταστήματος όπως θα κατασκευαστεί σήμερα υπογεγραμμένο από μηχανικό (4 αντίγραφα)

Έντυπο Αίτηση 3.1pdf

Θεωρείται το στέλεχος οικοδομικής άδειας που έχει τα στοιχεία του αιτούντος όπως και η χορήγηση θεωρημένων αντιγράφων αυτού για προσωρινή σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης σύμφωνα με το 28116/29-3-91 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Απαιτούμενα στοιχεία:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του επιβλέποντος μηχανικού
 2. Τεχνική Έκθεση μηχανικού που να περιγράφει ότι «το περιτύπωμα της οικοδομής στο χώρο του κτιρίου έγιναν όπως προβλέπεται από την άδεια .......... για την οικοδομή ιδιοκτησίας ........... στην οδό ........... αρ .........»
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη της οικοδομής (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) που να δηλώνει ότι: «Έλαβα γνώση της από .......... τεχνικής έκθεσης του επιβλέποντος μηχανικού συμφωνώ με τα αναφερόμενα σ' αυτήν και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για κάθε εργασία που θα εκτελεσθεί»
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Μηχανολόγου Μηχανικού
 5. Υπεύθυνη δήλωση Υδραυλικού σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91 άρθρο 4 παρ. 4.2.3
 6. Βεβαίωση της ΕΠΑ σύμφωνα με την εγκύκλιο 27/4-3-04

Έντυπο Αίτηση 3.2pdf

Χορηγείται βεβαίωση καταλληλότητας χώρου φυσικοθεραπευτηρίου

Απαιτούμενα στοιχεία:

 1. Αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή νομιμοποίησης
 2. Ακριβή αντίγραφα κατόψεων και τομών του κτιρίου
 3. Υπεύθυνη δήλωση και σχετική έκθεση από μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο μηχανικό

Έντυπο Αίτηση 3.3pdf

Χορηγείται βεβαίωση νομιμότητας ή εξαίρεση κατεδάφισης κτίσματος προϋφιστάμενου του έτους 1955

Απαιτούμενα στοιχεία:

 1. τρεις (3) φωτογραφίες όψεως του κτίσματος
 2. Βεβαίωση ΔΕΥΑΛ για ημερομηνία υδροδότησης ή Βεβαίωση ΔΕΗ για ημερομηνία ηλεκτροδότησης
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνει ότι το κτίσμα προϋφίσταται του 1955
 4. Τίτλοι ιδιοκτησίας εφόσον με τα παραπάνω δεν αποδεικνύεται ο χρόνος κατασκευής του κτίσματος
 5. Οτιδήποτε άλλο αποδεικνύει την παλαιότητα του κτίσματος
 6. Τοπογραφικό διάγραμμα
 7. Όλες οι κατόψεις του ακινήτου
 8. Διάγραμμα κάλυψης του ακινήτου

Έντυπο Αίτηση 3.4pdf

Απαιτούμενα στοιχεία:

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα
 2. Διάγραμμα κάλυψης
 3. Κατόψεις – τομή
 4. Αμοιβή μηχανικού, φορολογικά, κρατήσεις

Έντυπο Αίτηση 3.5pdf

Χορηγείται βεβαίωση κύριας χρήσης για το κτίσμα

Απαιτούμενα στοιχεία:

 1. Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής ή νομιμοποίησης οικοδομής εφ'όσον δεν υπάρχει οικοδομική άδεια
 2. Εγκεκριμένο Σχέδιο Κάτοψης του χώρου (θεωρημένο ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο)

Έντυπο Αίτηση 3.6pdf

Θεωρείται το στέλεχος οικοδομικής άδειας που έχει τα στοιχεία του αιτούντος όπως και η χορήγηση θεωρημένων αντιγράφων αυτού για οριστική σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης σύμφωνα με την παρ. 12 του αρθρ. 7 του Ν.4030/11 ΦΕΚ 249Α.

Απαιτούμενα στοιχεία:

 1. Υπεύθυνη δήλωση υδραυλικού σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91 άρθρο 4 παρ. 4.2.3
 2. Βεβαίωση της ΕΠΑ σύμφωνα με την εγκ. 27/4-3-04
 3. Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (ΠΕΚ)
 4. Άδεια δόμησης και τέσσερα (4) ακριβή αντίγραφα
 5. Παραστατική πληρωμής επίβλεψης ΦΕΜ και ΤΣΜΕΔΕ

Έντυπο Αίτηση 3.8pdf


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1