sandal logo

Η πόλη σήμερα με μια ματιά

Ημερολόγιο & Επίκαιρα

Ιούνιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Επιλεγμένες Ανακοινώσεις

21-05-2021
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής & Εκπαιδευτικών Δράσεων και η Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων ενημερώνουν  ότι,  από τη Δευτέρα 24/5/2021 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή νηπίων και βρεφών στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για το έτος 2021-2022. Η διαδικασία  θα ολοκληρωθεί την 15/6/2021.

Κατανοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που διάγουμε, με σεβασμό στους συμπολίτες μας και τις οικογένειές τους, θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής υποβολής της αίτησης.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις υποβάλλονται κατ΄επιλογή του γονέα με ένα από τους εξής τρόπους:

1. ηλεκτρονικά μέσω του site Δήμου :www.larissa.gov.gr , e-υπηρεσίες (menu) – Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων- Αιτήσεις εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς (2021-2022) (ΕΔΩ)

ΠΡΟΣΟΧΗ χωρίς επισύναψη των δικαιολογητικών η αίτηση δε λαμβάνεται υπόψη η αίτηση

Ή

2. με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις ώρες 08:30    π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μετά από τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να κανονιστεί ραντεβού για τη μη ύπαρξη συγχρωτισμού

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτές αιτήσεις παιδιών γεννηθέντα από 1/1/2018 έως 31/3/2021.

Σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών οι σταθμοί κατανέμονται ως εξής:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση – 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός & Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης  (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2018 έως 31/3/2021)

ΒΡΕΦΗ από 6 μηνών έως 2,5 ετών - 19ος & 21ος Βρεφικοί Σταθμοί (παιδιά γεννηθέντα από 1/3/2019 έως 31/3/2021)

ΒΡΕΦΗ-ΝΗΠΙΑ από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση- 1ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος,10ος, 13ος, 14ος, 15ος, 17ος, 18ος, 20ος, 25ος    Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2018 έως 31/3/2021)

ΒΡΕΦΗ-ΝΗΠΙΑ από 18 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση - 2ος, 8ος, 12ος, 16ος, 22ος, 23ος, 24ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/20218 έως 31/3/2020)

ΝΗΠΙΑ από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση -  9ος, 11ος, 26ος Παιδικοί Σταθμοί (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2018 έως 31/3/2019)

Αιτήσεις για τον Παιδικό Σταθμό της Ανθούπολης κατατίθενται στους υπόλοιπους Παιδικούς Σταθμούς.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Δείτε ΕΔΩ τα Δικαιολογητικά Εγγραφής)

1. Αίτηση Εγγραφής (doc), Αίτηση Εγγραφής (pdf) & έντυπο μοριοδότησης (doc), έντυπο μοριοδότησης (pdf), Αίτηση Εγγραφής Αυγούστου (doc), Αίτηση Εγγραφής Αυγούστου (pdf)

Η αίτηση και  το  έντυπο μοριοδότησης θα παραλαμβάνονται  από τους  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων και θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Θα εκδίδεται από το gov.gr από τον ίδιο το γονέα ή θα εκδίδεται αυταπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

3. Πιστοποιητικό υγείας.

Έντυπο συμπληρωμένο από παιδίατρο που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στους Παιδικούς Σταθμούς

4.Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα  του γονέα

5. Βεβαίωση εργασίας

Για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα:

Πρόσφατη  βεβαίωση από την Υπηρεσία 

Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό  τομέα:

Πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου εξαμήνου ή πρόσφατη αναγγελία πρόσληψης έως 30/4/2021 .

Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους:

Aντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος της  ΔΟΥ  καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου με τελευταία ημερομηνία έναρξης 30/4/2021.

Εάν εργάζονται  και οι δύο γονείς προσκομίζονται οι βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων 

Για τους ανέργους:

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ ,του γονέα ή των γονέων  που είναι άνεργοι.

Εάν η μητέρα είναι  άνεργη θα προσκομίζεται μόνο η κάρτα ανεργίας της μητέρας. Δεν απαιτείται βεβαίωση εργασίας του πατέρα.

Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα:

α) Αντίγραφο απόφασης και υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

β) Βεβαίωση από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Για γονέα ή παιδί με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια (με αναπηρία 50% και άνω):

Ιατρική γνωμάτευση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστικό Οργανισμό ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) ή από άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.

2. Για γονέα φοιτητή:

Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου από τη  Γραμματεία της Σχολής. Επισημαίνεται ότι φοιτητής θεωρείται εκείνος που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου ,εκτός Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Μεταπτυχιακού.

3. Για γονέα στρατευμένο που εκτίει τη θητεία:

Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας.

4. Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση:

Διαζευκτήριο  και απόφαση επιμέλειας.

5. Για μονογονεϊκή οικογένεια:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Υπεύθυνη Δήλωση μονογονέα

6. Εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες:

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η άδεια νόμιμης διαμονής του αιτούντος γονέα.

 

Η επιλογή θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος μοριοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:

 • Εργαζόμενη μητέρα,
 • Οικογενειακό εισόδημα,
 • Οικογενειακή κατάσταση (αριθμός τέκνων οικογένειας, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, οικογενειακό ιστορικό κλπ.),
 • Πιστοποιημένη ανεργία

Οι οριστικοί πίνακες επιλογής παιδιών  θα αναρτηθούν στα γραφεία της Δ/νσης και στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς

Αιτήσεις Β΄περιόδου, για την εξυπηρέτηση γονέων από μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π. καθώς και ενστάσεις θα γίνουν δεκτές από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021, στα γραφεία της Δ/νσης (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α) κατόπιν επικοινωνίας.

Υπενθυμίζουμε ότι το ωράριο λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι:

 • Πρωϊνή Ζώνη: Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-16:00
 • Απογευματινή Ζώνη: ( 5ος) Δευτέρα-Παρασκευή 16:00-21:15
 • Κατά το μήνα Αύγουστο λειτουργούν 2 Παιδικοί Σταθμοί 1ος- 5ος σε πρωϊνή ζώνη
 • Διακοπή λειτουργίας 24/12-6/1/, Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά και τις επίσημες αργίες του Δημοσίου

 Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο τρίπτυχο Παιδαγωγός-Παιδί-Οικογένεια και λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας συνεχώς αλλάζουν δίνεται προτεραιότητα στην επιμόρφωση των εργαζομένων, με στόχο την ανατροφοδότηση, βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων, εφοδίων σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Εξάλλου η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ είναι μια διαδικασία μακροχρόνια που ξεκινάει από τη γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζεται……………

  ‘Ετσι στο ημερήσιο πρόγραμμα των Παιδικών Σταθμών εντάσσονται:

 • Διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία
 • Καθημερινή φύλαξη και φροντίδα
 • Ισορροπημένη ημερήσια διατροφή, από σύγχρονα μαγειρεία
 • Ιατρική παρακολούθηση από παιδιάτρους
 • Θεατρικές παραστάσεις και κουκλοθέατρο από επαγγελματίες του είδους
 • Μουσικές δραστηριότητες από ειδικευμένους υπαλλήλους (Μουσικούς)
 • Αθλητικές δραστηριότητες με παιχνίδι
 • Εκδρομές, επισκέψεις στα Μουσεία και πολιτιστικούς χώρους της πόλης
 • Εκμάθηση κυκλοφοριακής αγωγής με επισκέψεις στο «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής»
 • Πρόγραμμα κολύμβησης
 • Αστεροσκοπείο
 • Προγράμματα συνεργασίας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, με Ιατρικό & Οδοντιατρικό Σύλλογο, με ΙΕΚ
 • Με σεβασμό στο γονέα και επιδιώκοντας καλύτερη συνεργασία μαζί του,συναντήσεις συνεργασίας γονέων
14-05-2021
Απαλλαγή δημοτικών τελών σε σεισμόπληκτους

Με την υπ’ αριθμ. 96/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 20 του Ν. 4566/18, αποφασίσθηκε η απαλλαγή από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας των ακινήτων που βρίσκονται στο Δήμο Λαρισαίων, τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 και έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.

Η χορηγούμενη απαλλαγή ισχύει για όσο χρονικό διάστημα τα ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα και κατά συνέπεια δεν χρησιμοποιούνται, κατόπιν αίτησης/δήλωσης των ιδιοκτητών στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων, προσκομίζοντας:

1. Έναν πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Το Δελτίο Επανελέγχου της ΥΠΥΜΕ-ΓΓΥ-ΓΔΑΕΦΚ.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης των εν λόγω ακινήτων, οι ιδιοκτήτες τους οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Λαρισαίων για την επιβολή των παραπάνω δημοτικών τελών.

14-05-2021
Απαλλαγή δημοτικών τελών επιχειρήσεων λόγω Covid-19

Με την υπ’ αριθμ. 95/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων αποφασίσθηκε η λήψη επιπλέον έκτακτων μέτρων οικονομικής στήριξης από το Δήμο Λαρισαίων σε επιχειρήσεις που αναστέλλεται υποχρεωτικά η λειτουργία τους με κρατική εντολή λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού κατά το δεύτερο lockdown (π.χ. εστίαση από 30/10/20, λιανεμπόριο από 7/11/20, εκπαίδευση από 16/11/20 κ.λ.π.) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν τα περιοριστικά μέτρα στο Δήμο Λαρισαίων, τα οποία είναι τα κάτωθι:

 • Απαλλαγή καταβολής των ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος.
 • Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων όσων δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου.

Ως εκ τούτου, όσοι υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή δημοτικών τελών, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων, επισυνάπτοντας:

1. ΑΡΧΙΚΗ δήλωση αναστολής λειτουργίας στο ΕΡΓΑΝΗ, ή εν ελλείψει αυτής, την εκτύπωση του taxis με υπογράμμιση του κύριου ΚΑΔ της συγκεκριμένης επιχείρησης.

2. Έναν πρόσφατο λογαριασμό παροχής ρεύματος.

Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση καταβολής των παραπάνω τελών κατά το διάστημα απαλλαγής αυτών, θα υπάρχει η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

27-04-2021
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Αιτήσεις για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έτους 2021

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα έτους 2021 (ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έτους 2021, καθώς και πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου ατελώς έως τις 31/10/2021 (αρ. 60 του Ν. 4795/17-4-21), θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση μέσα από τη ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων. Πιο αναλυτικά:

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα

(Κατηγορία Αιτήσεων: Τμήμα Εσόδων –Υποκατηγορία Αιτήσεων: Τμήμα Εσόδων-ΚΧ τραπεζοκαθισμάτων).

Αίτηση μείωσης τέλους κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα έτους 2021

Όσοι δεν επιθυμούν ή δε δικαιούνται πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μείωσης του τέλους κοινόχρηστου χώρου έτους 2021 (αρ. 65 του Ν. 4688/20) μέσα από τη ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων. Πιο αναλυτικά:

Αίτηση μείωσης τέλους κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα

(Κατηγορία Αιτήσεων: Τμήμα Εσόδων –Υποκατηγορία Αιτήσεων: Τμήμα Εσόδων-ΚΧ τραπεζοκαθισμάτων-Μείωση τέλους)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία αίτησης καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων.

Μετά την Οριστική Υποβολή της αίτησης, θα γίνει έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων.

Σε περίπτωση έγκρισής της, η τακτοποίηση της οφειλής θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό GR57 0172 6060 0056 0600 4883 211 της Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία υποχρεωτικά θα αναγράφονται Ονοματεπώνυμο – ΑΦΜ – αιτιολογία κατάθεσης.

Η απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης (καταθετήριο), μπορεί να επισυνάπτεται και ηλεκτρονικά στη Ψηφιακή Πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων.

Στη συνέχεια, η υπηρεσία θα «ανεβάζει» στην πλατφόρμα, στα «Παραδοτέα Έντυπα», την άδεια που αιτείται ο ενδιαφερόμενος δημότης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εσόδων τηλ: 2413 500 313.

15-04-2021
Καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον εμβολιασμό απο τον Δήμο Λαρισαίων

«Εμβολιάζομαι γιατί νοιάζομαι»

 • Καμπάνια προώθησης του εμβολιασμού από τον Δήμο Λαρισαίων

Στην μεγάλη προσπάθεια προώθησης του εμβολιασμού κατά της COVID 19, ώστε η κοινωνία να βγει, όσο γίνεται πιο σύντομα, από την πανδημία και τους περιορισμούς, συμβάλει ο Δήμος Λαρισαίων με τις δικές του δυνάμεις. 

Ειδικότερα, ο Δήμος υποστηρίζει την εθνική προσπάθεια, μέσω μια τοπικής καμπάνιας προώθησης του εμβολιασμού με κεντρικό σύνθημα «εμβολιάζομαι γιατί νοιάζομαι».

Εξάλλου, Ο εμβολιασμός κατά του Covid19 αποτελεί υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας και σε αυτούς που αγαπάμε και νοιαζόμαστε.

Η καμπάνια θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες, προγραμματίζοντας τον εμβολιασμό τους, στη βάση των προτεραιοτήτων που θέτει η Εθνική Επιτροπή εμβολιασμού.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας αναπτύχθηκε και η ιστοσελίδα emvoliolarissa.gr που περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, διευθύνσεις και τηλέφωνα των εμβολιαστικών κέντρων που λειτουργούν στο Δήμο Λαρισαίων αλλά και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα, ενώ θα φιλοξενεί επίκαιρη ενημέρωση και όλο το προωθητικό υλικό.

Σας στέλνουμε το link με το πρώτο video της καμπάνιας

https://www.youtube.com/watch?v=QucZ3dlQGic

ellas 2021 short

platforma eisodos neo

deh dhmos new

Πρόσφατα Νέα - Ανακοινώσεις

11-06-2021
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Τρίτη 15/06/2021, ώρα 13:00

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

11-06-2021
Πανελλήνιες Εξετάσεις: Εκδήλωση υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων για τη διαχείριση του άγχους στο 11ο Λύκειο Λάρισας

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι προ των πυλών και το άγχος των μαθητών σε μια ομολογουμένως δύσκολη χρονιά είναι σε υψηλά επίπεδα. Για τον λόγο αυτό, η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων Δήμητρα Παπαστεργίου και η κοινωνιολόγος – συντονίστρια του Παραρτήματος ΡΟΜΑ στη Νέα Σμύρνη Εύη Μπουκόρου, συνδιοργάνωσαν ενημερωτική δράση στους μαθητές του 11ου Γενικού Λυκείου σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης του άγχους εξέτασης.

Αναλύθηκαν μεταξύ άλλων οι  τρόποι οργάνωσης του χρόνου που απομένει μέχρι την έναρξη των εξετάσεων και των παγίδων που πρέπει να αποφύγει ένας μαθητής με σκοπό να επιτύχει στη δύσκολη και απαιτητική διαδικασία των πανελληνίων. 

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων και  τη διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας.

Το Κέντρο κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».

Για περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων, Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμου 3Α, τηλ. 2410680242 & 2410680250, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.larissa-dimos.gr/el/component/k2/item/241-kentrokoinothtas

Παράρτημα Ρομά Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45  τηλ. 2410-231122, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

11-06-2021
Με μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών της πόλης μας πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: “Εκπαίδευση από απόσταση και Κριτική Σκέψη: Ερωτήματα και προκλήσεις σε ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον”

 Με μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών της πόλης μας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 03 Ιουνίου 2021 η διαδικτυακή  εκδήλωση με θέμα: “Εκπαίδευση από απόσταση και Κριτική Σκέψη: Ερωτήματα και προκλήσεις σε ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον”, από το Πανεπιστήμιο των Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος «Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης στην Εκπαίδευση Με χρήση της Εκπαίδευσης από Απόσταση».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Δεληγιάννης, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του προγράμματος κ.κ. Αλέξης Κόκκος, Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ  και οι εκπαιδευτές παρουσίασαν βασικές αρχές της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης μέσω της εκπαίδευσης από απόσταση, ενώ παρουσιάστηκαν εργασίες που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα «Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης στην Εκπαίδευση Με χρήση της Εκπαίδευσης από Απόσταση» αποτελεί την μοναδική ίσως περίπτωση πρωτοβουλίας στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, όπου χρειάστηκε να αξιοποιηθούν νέα διαδικτυακά εργαλεία με περιορισμούς πρωτόγνωρους για την εκπαιδευτική πράξη. Και αποτέλεσε κατά κοινή ομολογία μια καλή πρακτική που αξίζει ακι άλλοι Δήμοι της χώρας να μιμηθούν. Υλοποιήθηκε την περίοδο Δεκέμβριος 2020 – Μάιος 2021 με τη συμμετοχή 200 εκπαιδευτών της πόλης μας από το Πανεπιστήμιο Πολιτών Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, και την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,

Κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν η εφαρμογή της εκπαίδευσης από απόσταση και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αξιοποιώντας δυο καινοτόμες μεθόδους, την εκπαίδευση από απόσταση και το μετασχηματισμό στερεοτυπικών αντιλήψεων. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων Σωτήρης Βούλγαρης και εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων.

Το πρόγραμμα εντάσσεται  στο πλαίσιο της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει» για την προώθηση της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης και υποστηρίζεται από την Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Λαρισαίων- Τμήμα Διά Βίου Μάθησης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Δια Βίου Μάθησης)

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Facebook: Larissa Learning City- Η Πόλη που Μαθαίνει

11-06-2021
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 15/06/2021, ώρα 19:30

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

11-06-2021
Συνεργασία των Δήμων Λαρισαίων και Φαρκαδόνας σε προγράμματα κοινωνικής πολιτικής-υγείας και εργασίας

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας πραγματοποίησαν την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Λαρισαίων κ. Σωτήρης Βούλγαρης , η Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων κα Έφη Ζιώγα και η ψυχολόγος του κέντρου κοινότητας Δήμου Λαρισαίων και πρώην του Δήμου Φαρκαδόνας κα Δήμητρα Παπαστεργίου.

Συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Φαρκαδόνας κ. Σπυρίδωνα Αγναντή, τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γεωργολόπουλο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Κουκώνη και τον προϊστάμενο του τμήματος προγραμματισμού του Δήμου κ. Κωνσταντίνο Ασίκη.

Σκοπός της επίσκεψης η διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των Δήμων Φαρκαδόνας και Λαρισαίων ,  για υλοποίηση  προγραμμάτων, σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και υγείας αλλά και προώθησης της εργασίας. Έγινε ενημέρωση , ανταλλάχθηκαν απόψεις και θα

Συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Φαρκαδόνας κ. Σπυρίδωνα Αγναντή, τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γεωργολόπουλο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Κουκώνη και τον προϊστάμενο του τμήματος προγραμματισμού του Δήμου κ. Κωνσταντίνο Ασίκη.

Σκοπός της επίσκεψης η διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των Δήμων Φαρκαδόνας και Λαρισαίων ,  για υλοποίηση  προγραμμάτων, σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και υγείας αλλά και προώθησης της εργασίας. Έγινε ενημέρωση , ανταλλάχθηκαν απόψεις και θα δρομολογηθεί η συνεργασία των δύο Δήμων με στόχο την ενίσχυση των ωφελούμενων και την πραγματοποίηση των σχετικών δράσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά οι δύο όμοροι Δήμοι θα συνεργαστούν ξεκινώντας από ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εργασίας και υγείας.

11-06-2021
Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων σε δράση ενημέρωσης του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετείχε σε ημερίδα  με θέμα «Φυσική Άσκηση και Υγεία» που διοργανώθηκε από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης Υμηττού, Μεγαρέων και Νέας Σμύρνης. Οι προαναφερόμενοι δήμοι συμμετείχαν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας. Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 11 κύρια νοσήματα προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η Δράση απευθυνόταν στον Γενικό Πληθυσμό με σκοπό να προβληθεί η χρησιμότητα της Φυσικής Άσκησης στην προαγωγή και διατήρηση της Υγείας και Πρόληψης των ασθενειών. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο κύριος Πατούλης , δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι των εμπλεκόμενων δήμων, ενώ εισηγήσεις είχαν μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συμβουλίου. Από την πλευρά του Δήμου Λαρισαίων εισήγηση πραγματοποίησε η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Δήμητρα Παπαστεργίου, υποψήφια διδάκτωρ και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) με θέμα «Φυσική Άσκηση και Προβλήματα Υγείας: Συστάσεις για άσκηση σε χρόνιες νόσους.»

Το Κέντρο κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».

Για περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων, Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμου 3Α, τηλ. 2410680242 & 2410680250, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.larissa-dimos.gr/el/component/k2/item/241-kentrokoinothtas

Παράρτημα Ρομά Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45  τηλ. 2410-231122, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

11-06-2021
Διανομή Τροφίμων από το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ - Ιούνιος 2021

Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ»,τις ημέρες  Δευτέρα 14/06, Τρίτη 15/06, Τετάρτη 16/06 και Πέμπτη 17/06/2021 και ώρες   09:00-14:00,  στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας.

Στη συγκεκριμένη διανομή θα διανεμηθούν τα ακόλουθα προϊόντα: Βόειο κρέας, Χοιρινό Κρέας, Ελαιόλαδο, Μαρμελάδα,  Γραβιέρα, Φέτα, Αλεύρι Σίτου, Ρύζι, Φακές, Φασόλια, Μακαρόνια, Οδοντόβουρτσες , Υγρό Πιάτων,Καθαριστικό υγρό, Σαμπουάν και Σκόνη πλυσίματος.   

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα παραλάβουν τα προϊόντα με την επίδειξη της απόφασης έγκρισης ΚΕΑ ή του ΑΜΚΑ του μέλους της αίτησης που παραλαμβάνει και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ιδίων, με επιπλέον κατάθεση εξουσιοδότησης ετέρου προσώπου με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια Αρχή.Όταν η εξουσιοδότηση δε φέρει το γνήσιο της υπογραφής απαιτείται επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του.

Μεθοδολογία Διανομής «Drive Through»

Λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και της πανδημίας Covid-19, οι ωφελούμενοι που θα προσεγγίσουν το σταθερό σημείο διανομής (Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης) με όχημα θα ακολουθήσουν τους διαμορφωμένους διαδρόμους εισόδου και εξόδου του οχήματος στο περιβάλλοντα χώρο του γυμναστηρίου έτσι ώστε:

 • Οι ωφελούμενοι δεν θα αποβιβάζονται σε καμία στιγμή από τα οχήματα τους.
 • Να διέρχονται από δύο «στάσεις» όπου
  • Στη πρώτη, θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση τους από υπαλλήλους του Δήμου που θα είναι προφυλαγμένοι με μάσκες και γάντια. Μετά την ταυτοποίηση οι ωφελούμενοι θα υπογράφουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης.
  • Στη δεύτερη, ο ωφελούμενος θα υποδεικνύει στους υπαλλήλους του αναδόχου που θα τοποθετήσουν τα τρόφιμα (σχάρα, πορτ – παγκαζ, εντός του οχήματος) και οι υπάλληλοι της αναδόχου εταιρείας ολοκληρώνουν την διαδικασία.
  • Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας συνεχίζουν την έξοδο τους από τον περιβάλλοντα χώρο.

Υποχρεώσεις Ωφελούμενων

Οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

 • Να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων αυστηρά στη προκαθορισμένη μέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί με SMS. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρηθεί ο συγκεκριμένος κανόνας για την αποφυγή μποτιλιαρίσματος.
 • Κατά τη ταυτοποίηση και παραλαβή να φορούν μάσκα.

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών της φτώχειας, προάγει την κοινωνική συνοχή και ως εκ τούτου συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριμένα στη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ενισχύει την δημιουργία ευρύτερου δικτύου συνεργαζόμενων Δήμων και Φορέων.

Η ενημέρωση θα γίνει με γραπτό μήνυμα SMS στα κινητά τους τηλέφωνα των δικαιούχων.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:

* Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας πληρούν τα κριτήρια της υπ’ αριθμ.Δ23/οικ.17108/875/10.04.2017 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’1474/28.04.2017) και συμπεριλαμβάνονται στην πλατφόρμα του ΚΕΑ στον Πίνακα).

* Άστεγοι, που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες δομές φιλοξενίας αστέγων (π.χ. κέντρα ημέρας, συσσίτια αστέγων κτλ).

Πληροφορίες στο Συμβουλευτικό Σταθμό του Δήμου Λαρισαίων : 2410680243. Υπεύθυνοι υπάλληλοι :  Παλαιομήτρος Ευάγγελος, Δαλακώνη Κερασία.

11-06-2021
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Τετάρτη 16/06/2021, ώρα 12:30

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

11-06-2021
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

10-06-2021
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για την ανανέωση των συμβάσεων 90 εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας και τις ΤΟΜΥ της 5ης ΥΠΕ

Για το κείμενο του ψηφίσματος, πατήστε ΕΔΩ

10-06-2021
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

Στα πλαίσια εκπόνησης της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – Β ΜΕΡΟΣ», θα πραγματοποιηθούν από το ανάδοχο μελετητικό γραφείο ‘DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ’, μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων στην κεντρική περιοχή της πόλης μας (περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Λαγού, Τσόγκα, Γεωργιάδου, Αεροδρομίου). Αφορούν μετρήσεις με αυτογραφικά μηχανήματα και παρατηρητές. Τα αυτογραφικά μηχανήματα θα τοποθετηθούν σε 8 σημεία της περιοχής για το χρονικό διάστημα 10/06/2021 έως 19/06/2021.

Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων καλεί τους συμπολίτες μας όπου αυτό απαιτηθεί να διευκολύνουν τις εργασίες.

10-06-2021
Αντιπολεμικό θέατρο στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης

To τμήμα Υποκριτικής - Γ' Κύκλος Εκπαίδευσης του Κέντρου Έρευνας Θεάτρου & Χορού +ΠΛΗΝ παρουσιάζει το αντιπολεμικό έργο “OTHER SIDE” του Ντέγιαν Ντουκόφσκι. στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης (έναντι 3ου Λυκείου) από 9 έως 13 Ιουνίου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων.

Mετά τον πόλεμο, όλοι έχουν διαλέξει πλευρά και τίποτα δεν θυμίζει το πριν.

Τέσσερις περιπλανώμενοι άνθρωποι ύστερα από την βία και την φρίκη του πολέμου προσπαθούν να ξαναβρούν τους εαυτούς τους, τις ταυτότητες τους.

Μετέωροι ανάμεσα στην λιακάδα και τα συντρίμμια, στα χαρακώματα και τον ουρανό, ο Τρίκυ, η Μάλα, η Λίλυ και ο Λάκι είναι έτοιμοι να πατήσουν την σκανδάλη για λίγη ζωή παραπάνω.

«Η πορεία της ζωής θα έπρεπε να είναι ανάποδα. Πρώτα πεθαίνεις, ξεκουράζεσαι. Μετά πας στο γηροκομείο. Ύστερα σου χαρίζουν ένα χρυσό ρολόι και δουλεύεις για 40 χρόνια. Μετά ετοιμάζεσαι για τη γνώση. Πηγαίνεις πανεπιστήμιο, πας σε συναυλίες παίρνεις τα πρώτα σου ναρκωτικά, ερωτεύεσαι, μετά ζεις την πρώτη σου εκδρομή και επιστρέφεις στο σχολείο. Γίνεσαι παιδάκι, μαθαίνεις γραφή και ανάγνωση, παίζεις και ακούς και δεν ακούς τους γονείς σου, ετοιμάζεσαι για το μεγάλο ταξίδι στην μήτρα για να γίνεις ένα με το σύμπαν. Καταλήγεις στον μεγάλο οργασμό.»

Λίλυ: Χαρά Καράτζιου

Λάκι: Αστέρης Κακαδιάρης

Μάλα: Καλλιόπη Λαγκούρα

Τρίκυ: Φάνης Ζαδές

Διάρκεια: 75 λεπτά

Υπεύθυνος τμήματος Υποκριτικής: Ηρακλής Τζαφέτας

Υπεύθυνη τμήματος Σύγχρονου Χορού: Βασιλική Σουλτούκη

Σε όλες τις παρουσιάσεις τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως έχουν οριστεί από τους αρμόδιους φορείς.

ΕΙΣΟΔΟΣ: Κουτί ελεύθερης συνεισφοράς

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η τηλεφωνική κράτηση θέσεων στο 6987753839

09-06-2021
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - Προμήθεια οικοδομικών υλικών

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της προκήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το φύλλο προσφοράς, πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, πατήστε ΕΔΩ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική έκθεση, πατήστε ΕΔΩ

 

09-06-2021
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

09-06-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/05/2021 (Ν 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Ο Δήμος Λαρισαίων έχει την υποχρέωση σύμφωνα με το Ν 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 266 ΠΑΡ 6 να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Δήμου στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Για να δείτε το αρχείο, πατήστε ΕΔΩ

09-06-2021
Πιλοτικές επιδείξεις πολιτικής προστασίας για την ασφάλεια δημοσίου χώρου μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Protect του Δήμου Λαρισαίων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο πιλοτικών επιδείξεων που διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο του υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Public Resilience using TEchnology to Counter Terrorismτο (ProTECT), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISFP). Το έργο ProTECT στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να ενισχύσει τις τοπικές αρχές σε θέματα θέματα ασφάλειας και προστασίας των δημόσιων χώρων, να γίνει ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς και να αξιοποιηθούν υφιστάμενα δίκτυα συνεργασίας. Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος αναπτύχθηκαν εργαλεία και μεθοδολογίες που θα ενισχύσουν την ετοιμότητα και τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και προστασίας στους δημόσιους χώρους. Στο πρόγραμμα, εκτός από τη Λάρισα, συμμετέχουν η Μάλαγα (Ισπανία), το Μπρασόφ (Ρουμανία), το Βίλνιους (Λιθουανία) και το Αϊντχόβεν (Ολλανδία) οι οποίες υλοποίησαν ανάλογες πιλοτικές επιδείξεις

Αναλυτικά οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι: STICHTING DUTCH INSTITUTE FOR TECHNOLOGY, SAFETY & SECURITY (Ολλανδία), Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (Ελλάδα), NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO (Ολλανδία), Inspectoratul General al Politiei Romane (Ρουμανία), FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE (Γαλλία),LIETUVOS KIBERNETINIU NUSIKALTIMU KOMPETENCIJU IR TYRIMU CENTRAS (Λιθουανία), Δήμος EINDHOVEN (Ολλανδία), AYUNTAMIENTO DE MALAGA (Ισπανία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, (Λιθουανία), Δήμος BRASOV (Ρουμανία), STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT (Ολλανδία), MINISTERIO DEL INTERIOR (Ισπανία).

Οι πιλοτικές επιδείξεις στη Λάρισα υλοποιήθηκαν το διήμερο 1 και 2 Ιουνίου 2021, δίνοντας τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες εταιρείες να παρουσιάσουν τις προτεινόμενες τεχνολογικές τους λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο σενάριο / απειλή. Οι λύσεις που παρουσιάστηκαν ακολούθως αξιολογήθηκαν από εκπροσώπους του Δήμου ως προς την συμβατότητα της υλοποίησης τους στα τοπικά δεδομένα. Το σενάριο της Λάρισας αφορούσε υποτιθέμενη τρομοκρατική επίθεση σε εικονικό σημείο της πόλης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ειδικού γεγονότος ενώ μέρος των επιδείξεων πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Σκεπαστής Αγοράς Νεάπολης, με χρήση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού, δίνοντας εικόνα μέσω διαδικτύου σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι επιδείξεις υποστηρίχθηκαν από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα και λειτουργούσε ως εμπειρογνώμονας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι επιδείξεις αυτές προβλεπόταν να πραγματοποιηθούν σε κάθε πόλη δια ζώσης και αναβλήθηκαν δύο φορές λόγω της πανδημίας ενώ το ίδιο το πρόγραμμα πήρε παράταση προκειμένου να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες να πραγματοποιηθούν δια ζώσης. Ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό και έτσι η διοργάνωση υλοποιήθηκε με έναν υβριδικό τρόπο καθώς δια ζώσης συμμετείχαν οι εταίροι και η εταιρία από την Ελλάδα ενώ διαδικτυακά συμμετείχαν οι εταίροι από τις άλλες χώρες, εμπειρογνώμονες, φορείς και οργανώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια στους δημόσιους χώρους, (Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, Πυροσβεστική κ.α.) τόσο από Ελλάδα όσο και από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι εταιρίες που ανέλυσαν το σενάριο της πόλης της Λάρισας και παρουσίασαν τις τελικές τεχνολογικές λύσεις είχαν προκριθεί με προηγούμενη αξιολόγηση τον Ιούλιο 2020 και ήταν οι: TERRACOM (Ελλάδα), NSION (Φινλανδία),  XVR Simulation (Ολλανδία), FAST Systems (Ελβετία) και APSTEC Solutions (Γερμανία).

 

08-06-2021
Θερινός Σινέ Μύλος "Μπαρμπής Βοζαλής" - Πρόγραμμα

08-06-2021
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

08-06-2021
Συνάντηση Απ. Καλογιάννη με αντιπροσωπεία των «Οικολόγων Πράσινων»
 • Στην Λάρισα ο συνεκπρόσωπος του κόμματος Δημ. Πολιτόπουλος

Αντιπροσωπεία των «Οικολόγων Πράσινων» με επικεφαλής τον εκ των συνεκπροσώπων του κόμματος κ. Δημήτρη Πολιτόπουλο, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα έγινε συζήτηση για τις θεσμικές εξελίξεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητήματα που αφορούν στην σύστημα διαχερίσηης των απορριμμάτων καθώς και θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Παρόντες στην συνάντηση ήταν επίσης τα στελέχη των «Οικολόγων Πράσινων» Ν. Πουτσιάκας, Δημ. Λιόλιος και Αστ. Χλωρός.

08-06-2021
Φεστιβάλ Open Nights - «Πού βρίσκεται το σώμα μου»
Μια performance στον πεζόδρομο του Λόφου του Φρουρίου στο πλαίσιο του Open Nights
 
Στο πλαίσιο του 6ου διακαλλιτεχνικό φεστιβάλ OPEN NIGHTS που διοργανώνεται από την ομάδα χορού OFF ART - Σκηνικές Παρουσίες και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας θα παρουσιαστεί την Τρίτη 8 Ιουνίου η Performance/ κινηματογράφηση χορού WHERE IS MY BODY.
Με στόχο το φεστιβάλ να γίνει μέρος της πόλης και η πόλη μέρος του φεστιβάλ, το απόγευμα της Τρίτης, 2 χορευτές και 4 βιντεοκάμερες βγαίνουν στον πεζόδρομο του Λόφου του Φρουρίου- (κάτω από τα σκίαστρα).
Πού βρίσκεται το αναλογικό σώμα μέσα στη νέα καθημερινότητα ψηφιοποίησής του;
 
Μια performance, μια στάση, μια παύση του σώματος μπροστά στην κάμερα, κατά την οποία το αναλογικό σώμα συναντά την ψηφιακή προβολή του. Το αναλογικό σώμα, υπό τις νέες συνθήκες, βρίσκεται σε μια κατάσταση αδράνειας και παύσης.
 
Ταυτόχρονα όμως, το ψηφιακό σώμα συμμετέχει σε online meetings που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο. Η ψηφιακή εικόνα των σωμάτων εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά με την μνημονική εικόνα. Στο καθεστώς της μνήμης “βρισκόμαστε «μέσα» σε κάτι που δεν έχει «μέσα» και σ’ ένα «έξω» που δεν έχει «έξω».
 
Στη νέα ψηφιοποιημένη καθημερινότητα η εικόνα γίνεται κομμάτι της μνήμης και όχι απλώς η μορφή με την οποία μας παρουσιάζεται η μνήμη.
Πόσο και πώς η ψηφιακή εικόνα των σωμάτων σχετίζεται με την μνημονική εικόνα αυτών; Το δημόσιο σώμα εντάσσεται στην performance και αποτελεί κομμάτι της.
 
Μια στάση  Μια παύση
Στην performance χορεύουν οι: Κορνηλία Χριστοδούλου και Ρούλα Καραφέρη.
Η ολοκλήρωση και τελική παρουσίαση του project θα γίνει το φθινόπωρο.
 
*Στο φεστιβάλ λαμβάνονται όλα μέτρα για την προστασία από τον κορωνοϊό σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Γι΄αυτό δεν ανακοινωνεται ακριβής ώρα της εκδήλωσης, ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός.
 
 
 
Η Κορνηλία Χριστοδούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι 21 ετών. Ασχολείται με το μπαλέτο και τον σύγχρονο χορό από μικρή ηλικία, καθώς κατέχει και το Intermediate (ballet) από το Royal Academy of Dance.
Επίσης, είναι δασκάλα lindy hop και authen - tic solo jazz. Τα τελευταία χρόνια πειραματίζεται με τη δημιουργία δικών της χορογραφιών και την εύρεση του τρόπου έκφρασής της μέσα από τον χορό.
Το πρώτο της έργο προβλήθηκε στο 11th Athens Video Dance Project και το δεύτερο θα προβληθεί στο φεστιβάλ με τίτλο “Pause” του Leverage dance theater of Texas. Παράλληλα, φοιτεί στο 4ο έτος του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι ενεργό μέλος της Πολιτιστικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Ο.Π.).
 

08-06-2021
Παντρολογήματα on demand - Η πρώτη ειδικά σχεδιασμένη για το διαδίκτυο παραγωγή του Θ.Θ.

Τα Παντρολογήματα, η κλασική κωμωδία του Νικολάι Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία Νάνσυς Σπετσιώτη, η πρώτη on demand παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου, είναι γεγονός!  Η πλατφόρμα προβολής της παράστασης ανοίγει την Παρασκευή 11 Ιουνίου και θα παραμείνει διαθέσιμη καθημερινά έως την Κυριακή 27 Ιουνίου, από τις 6μ.μ. έως και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 10 Ιουνίου, στις 10π.μ. Διάθεση εισιτηρίων και επεξήγηση της διαδικασίας εισόδου για την παρακολούθηση της παράστασης στην πλατφόρμα του viva.gr.

Τιμή εισιτηρίου – γενική είσοδος : 5 ευρώ.

Η παράσταση

Η κάμερα μπαίνει επί σκηνής, ακολουθεί τους ηθοποιούς, μεταφέρει το ρυθμό τους και δίνει την αίσθηση παρακολούθησης κινηματογραφικής ταινίας. Με κοντινά πλάνα, με ιδιαίτερα κάδρα κι  έναν τρόπο λήψης που δεν έχει γίνει έως τώρα στις on demand παραστάσεις.

 H ξεκαρδιστική αυτή κωμωδία του Νικολάι Γκόγκολ  μας μιλάει για το μαζί και τις σχέσεις ανδρών και γυναικών. Μέσα από ένα κωμικό παιχνίδι ανταγωνισμού, με μπλόφες και τεχνάσματα. Ποιος έχει τον καλύτερο γαμπρό; Τι θα απογίνει τελικά η νύφη; Ο Γκόγκολ,  σε κάποιο σημείο γράφει: «Πολύ δύσκολη η θέση της γυναίκας στις μέρες μας, και μάλιστα όταν δεν είναι ερωτευμένη». Πολύ δύσκολη η θέση της γυναίκας, και στις δικές μας μέρες, όταν καλείται να ακολουθήσει τα κοινωνικά στερεότυπα ή να καλύψει τις προσωπικές της ανασφάλειες μέσω ενός γάμου. Δύσκολη και η θέση του άντρα όταν δεν γνωρίζει τα πραγματικά του θέλω. Δύσκολες οι σχέσεις σε μια κοινωνία όπου συνεχώς απομακρυνόμαστε αντί να ερχόμαστε κοντά ο ένας στον άλλον. Κι ενώ έχουμε την ανάγκη της συμπόρευσης μπαίνουν στο ενδιάμεσο προσωπικά συμφέροντα και κοινωνικές συμβάσεις.  Άραγε κι ο ίδιος ο γάμος δεν είναι μια σύμβαση;

Η ταυτότητα της παράστασης

Παίζουν αλφαβητικά: Θανάσης Ζέρβας, Χρήστος Κορδελάς, Μαρσέλα Λένα, Μπέττυ Νικολέση, Ηρακλής Τζαφέτας, Παναγιώτης Τόλιας.

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Νάνσυ Σπετσιώτη

Σκηνικά: Δήμητρα Εξάρχου

Κοστούμια: Ελένη Ψύρρα

Μουσική/στίχοι τραγουδιού: Σταύρος Παπασταύρου

Κινησιολογία/χορογραφία: Αθηνά Μανώλη

Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Video mapping: Χριστίνα Τζιουβάρα, Βαγγέλης Αντωνόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Καλλιόπη Λαγκούρα

Επιμέλεια φωτισμού: Μάκης Παπατριανταφύλλου, Γιώργος Γκόλαντας

Κατασκευή σκηνικού: Χρήστος Καράκης, Νίκος Ανδριανόπουλος

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέττα Καΐση

Φωτογραφίες: Γιάννης Χατζηαντωνίου

Πρόγραμμα/Αφίσα: Μουτζούρα

Σκηνοθεσία Κινηματογράφησης: Παναγιώτης Κουντουράς

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Οδυσσέας Τούλης

Βοηθοί Παραγωγής: Mariana Nicolaiescu, Φοίβος Ζώτης

Μοντάζ: Οδυσσέας Τούλης, Παναγιώτης Κουντουράς

08-06-2021
«Πόλη με ποδήλατα - Όμορφη πόλη»
 • Δράσεις αύριο στην Λάρισα από το Δήμο Λαρισαίων, την ΚΕΔΕ, τον οργανιsμό «Πόλεις για Ποδήλατο» και τα My Market

Ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) τον οργανισμό «Πόλεις για Ποδήλατο» και τα My Market, οργανώνει την εκδήλωση «Πόλη με ποδήλατα-Όμορφη πόλη», την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021,

στην Πλατεία Ταχυδρομείου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.

Στο σχετικό κάλεσμα της εκδήλωσης αναφέρονται τα εξής:

Ελάτε να γνωριστούμε, να τσεκάρουμε το ποδήλατό σας και να μιλήσουμε για ποδήλατο!

Φέρτε τα παιδιά, με τα ποδήλατά τους, και δώστε τους τη χαρά να συμμετάσχουν στη δράση μας και να πάρουν μέρος στις απαραίτητες δοκιμασίες προκειμένου να αποκτήσουν το πρώτο τους “Δίπλωμα Ποδηλάτου”.

Παράλληλα μπορείτε να δείτε και να δοκιμάσετε τους εναλλακτικούς τύπους ποδηλάτων για αστική μετακίνηση:

Ηλεκτρικό πόλης, ηλεκτρικό trekking, Διπλωτό αλλά και Gravel.

Την ενέργεια υλοποιούν συνεργάτες του οργανισμού “Πόλεις για Ποδήλατο”, μέλους της European Cyclists Federation.

Καλούνται οι μαθητές, μόνοι τους ή με τη συνοδεία των γονέων τους, με τα ποδήλατά τους να πάρουν μέρος στην εκδήλωση που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ενημέρωση και συζήτηση για τα πλεονεκτήματα της χρήσης του ποδηλάτου.
 • Δωρεάν έλεγχο του ποδηλάτου και συμβουλές ασφαλείας.
 • Πρόγραμμα «Δίπλωμα Ποδηλάτου»

Σε όλη τη διάρκεια των δράσεων θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον covid19, με απολυμαντικά, μάσκες, αποστάσεις κλπ. Επιπλέον δε το προσωπικό της διοργάνωσης (5 άτομα), υποβάλλεται καθημερινά σε rapid test.

08-06-2021
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Διακοπή νερού (Τετάρτη 09/06/2021, ώρα 08:00-13:30)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 9 Ιουνίου και από ώρα 8:00 μέχρι 13:30 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης και πτώση πίεσης λόγω έργων συντήρησης στο δίκτυο ύδρευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Γιάννουλης στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

 • ΚΟΖΑΝΗΣ
 • ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
 • ΣΤΑΔΙΟΥ
 • ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ
 • ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
 • ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ

    (Ο,ΤΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ)

07-06-2021
Συνέλευση κατοίκων της Τερψιθέας για την πολεοδόμηση

Γενική συνέλευση κατοίκων της Τερψιθέας με θέμα την πολεοδόμηση της περιοχής θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 10 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ. στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας.

Στην  συνέλευση θα παρευρεθεί ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνος Διαμάντος και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Καλούνται οι  φορείς και οι πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη Γενική Συνέλευση, τηρώντας τα  μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. 

07-06-2021
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διακοπή νερού (Τρίτη 08/06/2021, ώρα 09:00-14:00)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 8 Ιουνίου και από ώρα 9:00 μέχρι 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στη συνοικία Ανθούπολης στις παρακάτω οδούς:

 • ΚΕΡΚΥΡΑΣ (από ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως ΑΚΡΙΤΑ ΔΙΓΕΝΗ)
 • ΑΚΡΙΤΑ ΔΙΓΕΝΗ
 • ΑΚΡΟΪΝΟΥ
 • ΑΚΥΛΑ
 • ΤΕΝΕΔΟΥ
 • ΛΙΒΑΔΙΟΥ (από ΖΑΚΥΝΘΟΥ έως ΠΑΞΙΝΟΥ)
 • ΖΑΚΥΝΘΟΥ (από ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως ΛΙΒΑΔΙΟΥ)
07-06-2021
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Προμήθεια επίσωτρων ελαστικών
07-06-2021
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

07-06-2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Προμήθεια διαφόρων υλικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

07-06-2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Προμήθεια διαφόρων ειδών μηχανουργείου

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

07-06-2021
Στον Απ. Καλογιάννη ο νέος διοικητής της Τροχαίας Λάρισας

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, αστυνομικό υποδιευθυντή Βασίλη Βλαχογιάννη είχε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, επιβεβαιώθηκε η διάθεση για στενή συνεργασία μεταξύ των δυο αρχών για μια σειρά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της πόλης.

Στην συνάντηση παρών ήταν και ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας κ. Μ. Γιαννακόπουλος και η υποδιοικητής του Τμήματος Τροχαίας, Αστυνόμος Α’ κ. Ελ. Σαριγκούλη.

Στο τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος προσέφερε στον κ. Βλαχογιάννη την έκδοση του Δήμου “Η μνήμη της πόλης Λάρισα κατοχή – Απελευθέρωση 1941-1944”.

Δήμος Λαρισαίων

Σχεδιάζουμε

μία σύγχρονη πόλη, που κάθε πολίτης θα χαίρεται να ζει σε αυτή

Αναπτύσσουμε

κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες για τους πολίτες και τους επισκέπτες

Δίνουμε έμφαση

στην παιδεία, τον πολιτισμό και στην ενίσχυση των θεσμών

Υλοποιούμε

έργα υποδομών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της πόλης

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1

Copyright © 2016 Δήμος Λαρισαίων | Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Ιστοσελίδας | Πολιτική Cookies | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY