sandal logo

Η πόλη σήμερα με μια ματιά

banner-kolonakia

Ημερολόγιο & Επίκαιρα

Απρίλιος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ellas 2021 short

banner ot 867g

Επιλεγμένες Ανακοινώσεις

31-03-2023
Αιτήσεις για την ανακοίνωση ΣΜΕ (ΠΕ Παιδίατροι)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01/04/2023 έως 07/04/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αίτηση (σε μορφή .doc)

Ακολουθεί ο σύνδεσμος (link) της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες):

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο υποψήφιος:

 • εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
 • επιλέγει από το αριστερό μενού: «Οι Αιτήσεις μου»,
 • ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη / υποψηφίου με τους κωδικούς TAXISNET
 • επιλέγει: «Εισαγωγή» για την καταχώρηση Νέας Αίτησης

Στο πεδίο Κατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού και στο πεδίο Υποκατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού-Ανακοίνωση ΣΜΕ (ΠΕ Παιδίατροι).

Συμπληρώνει όλα τα πεδία με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *).

Επισυνάπτει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων και ιδιοτήτων του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αίτηση θα πρωτοκολληθεί μετά την Οριστική Υποβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού στα τηλέφωνα: 2413 500 318 - 2413 500341.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων δεν είναι διαθέσιμες καθημερινά από 23:00 (βράδυ) έως 07:00 (επόμενο πρωί) λόγω προγραμματισμένων εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (Backup).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR)

Ο Δήμος Λαρισαίων, πλήρως συμμορφωμένος με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την αίτηση και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμος Λαρισαίων υποβάλει σε επεξεργασία μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα σας που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εφαρμόζει επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, παράνομη διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου

24-03-2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2023 (ΑΔΑ: 9Ρ2ΥΩΛΞ-ΚΩΞ) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 25/03/2023 και λήγει 03/04/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ5/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ5/2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ «10-6-2021»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 01_02_2023

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ

21-03-2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
07-03-2023
Αιτιολογική Έκθεση σχετικά με το χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων επί των οδών 31ης Αυγούστου 9 και 31ης Αυγούστου και Λορέντζου Μαβίλη

Αιτιολογική έκθεση σχετικά με το χαρακτηρισμό δύο κτιρίων ως διατηρητέων επί των οδών 31ης Αυγούστου 9 και 31ης Αυγούστου και Λορέντζου Μαβίλη.

Το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τυχόν αντιρρήσεις κατά της παραπάνω αιτιολογικής έκθεσης.

Η πρόσκληση του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης.

 

 

09-12-2022
Δήμος Λαρισαίων: Ψηφιακός προγραμματισμός ραντεβού με υπηρεσίες, με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη

Από την Παρασκευή 09/12/2022 είναι διαθέσιμη η νέα ψηφιακή υπηρεσία «myDimos.Live.gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν, ψηφιακά, ραντεβού με τηλεδιάσκεψη ή φυσική παρουσία στον Δήμο Λαρισαίων.

Το περιβάλλον διεπαφής  διαμορφώθηκε, σε συνεργασία του Τμήματος Υποστήριξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού και Ψηφιακού Σχεδιασμού του Δήμου με τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Δήμου Λαρισαίων.

Οι υπηρεσίες για τις οποίες ο πολίτης εισερχόμενος στην πλατφόρμα, έχει τη δυνατότητα, μέσω των κωδικών Taxisnet, να προγραμματίζει ραντεβού είναι:

1. Διοικητικές (Ληξιαρχείο – Δημοτολόγιο)

 • Ραντεβού για αίτηση για σύμφωνο συμβίωσης (Φυσική Παρουσία)
 • Ραντεβού για αίτηση μεταδημότευσης (Φυσική Παρουσία)

2. Οικονομικές (Έσοδα)

 • Ραντεβού για αίτηση-δήλωση ΜΗ ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (Φυσική Παρουσία-Τηλεδιάσκεψη)
 • Ραντεβού για αίτηση αλλαγής συντελεστή χρήσης ακινήτου (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ/ΟΙΚΙΑΚΟΣ) (Φυσική Παρουσία-Τηλεδιάσκεψη)
 • Ραντεβού για αίτηση για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ οικοπέδου (Φυσική Παρουσία-Τηλεδιάσκεψη)
 • Ραντεβού για αίτηση για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ κτίσματος (Φυσική Παρουσία-Τηλεδιάσκεψη)
 • Ραντεβού για αίτηση για διαχωρισμό παροχών (Φυσική Παρουσία-Τηλεδιάσκεψη)
 • Ραντεβού για αίτηση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων (Φυσική Παρουσία-Τηλεδιάσκεψη)
 • Ραντεβού για αίτηση για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής (Φυσική Παρουσία-Τηλεδιάσκεψη)
 • Ραντεβού για αίτηση για ηλεκτροδότηση κοινοχρήστου (Φυσική Παρουσία-Τηλεδιάσκεψη)
 • Ραντεβού για αίτηση για νέα παροχή (Φυσική Παρουσία-Τηλεδιάσκεψη)
 • Ραντεβού για αίτηση για συνένωση παροχών (Φυσική Παρουσία-Τηλεδιάσκεψη)
 • Ραντεβού για αίτηση για ηλεκτροδότηση φωτοβολταϊκού (Φυσική Παρουσία-Τηλεδιάσκεψη)

Ο πολίτης μπορεί να προσεγγίσει την υπηρεσία:

 • Από τη διεύθυνση https://mydimos.live.gov.gr/
 • Από το site του Δήμου Λαρισαίων (https://larissa.gov.gr)
 • Από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr), στην κατηγορία Πολίτης και Καθημερινότητα - Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών – Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από το Δήμο σας.

Άμεση μελλοντική στόχευση είναι η επέκταση των ψηφιακών ραντεβού σε όλες τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου μας που έχουν συναλλαγή με πολίτη ή επιχείρηση, με μόνιμη μέριμνά μας, την περαιτέρω αύξηση και βελτίωση ψηφιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες.

28-04-2022
Τμήμα Εσόδων-Έκδοση Βεβαίωσης ΤΑΠ για μεταβιβάσεις ακινήτων με κατάθεση εγγύησης – Αρθ.76 Ν.4921/2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ.76 του Ν4921/2022, εναλλακτικά του ισχύοντος τρόπου έκδοσης Βεβαίωσης ΤΑΠ από το Τμήμα Εσόδων, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή ο αποκτών ενός ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον Δήμο, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3º/ºº) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης.

Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να υποβάλει στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων αίτηση με τα στοιχεία του καθώς και με τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, ώστε να αποδοθεί το παραπάνω ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, μέσω άμεσης έκδοσης ταυτότητας πληρωμής και στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία εκκαθάρισης της οφειλής.

Αίτηση για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ οικοπέδου (εγγύηση 3%ο-Ν. 4921/2022)

Αίτηση για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ κτίσματος (εγγύηση 3%ο-Ν. 4921/2022)

banner mydimoslive 2

banner thyrides 2

Webp.net gifmaker 1

platforma eisodos neo

Πρόσφατα Νέα - Ανακοινώσεις

31-03-2023
Ανάρτηση πινάκων με τα αποτελέσματα, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 με Αριθ. Πρωτ: . 105/02-01-2023 (ΑΔΑ.:9ΝΞ2ΩΛΞ-Υ38)

Ανάρτηση πινάκων με τα αποτελέσματα, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 με Αριθ. Πρωτ: . 105/02-01-2023 (ΑΔΑ.:9ΝΞ2ΩΛΞ-Υ38).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101

Κατηγορία / Ειδικότητα :ΔΕ Οδηγών [Γ΄ ή (c) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102

Κατηγορία / Ειδικότητα : ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτές)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103

Κατηγορία / Ειδικότητα : ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι προκειμένου να δουν τη σειρά κατάταξής τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι εμφανίζονται στους εν λόγω πίνακες βάσει του ΑΜ (αρ. πρωτοκόλλου), των αρχικών γραμμάτων, του επιθέτου του κυρίου ονόματος, του ονόματος πατρός  και των τριών τελευταίων ψηφίων του αριθμού δελτίου ταυτότητας.

31-03-2023
ΔΕΥΑΛ - Διακοπή νερού (Δευτέρα 03/04/2023, ώρα 09:00-14:00)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 3 Απριλίου, για το χρονικό διάστημα από 9:00 έως 14:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης στη συνοικία της Φιλιππούπολης και συγκεκριμένα στις οδούς:

 • Πανάγου
 • Καρφή (από Χατζημιχάλη έως Λιόλη)
 • Λιόλη (από Καρφή έως Πανάγου)

Λάρισα 31 Μαρτίου 2023

31-03-2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 06/04/2023, ώρα 20:30

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

31-03-2023
Η Λάρισα αγκάλιασε τον 1ο αγώνα δρόμου «Run for Autism»
 • ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΤΑ ΜΠΛΕ ΩΔΕΙΟ ΚΑΙ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι συμμετοχές στον 1ο αγώνα δρόμου «Run For Autism» που πραγματοποιείται την Κυριακή 2 Απριλίου στις 11 π.μ, στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό. Τον αγώνα διοργανώνουν o Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων.

Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι η ΚΕΔΕ, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, ο σύλλογος ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ , ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ν. Λάρισας, η Π.Ε.Π.Φ.Α Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ και ο Σύλλογος Βετεράνων Αθλητών Στίβου Ν. Λάρισας.

Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την αγορά ενός μικρού λεωφορείου 9 θέσεων, που θα καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης ωφελούμενων των δομών του Συλλόγου (Κέντρο Ημέρας «ΧAΡΑ Ι» και Οικοτροφείο «Ελευθερία»).
Σημειώνεται ότι οι εγγραφές ολοκληρωθήκαν. Θα υπάρχουν επιπλέον νούμερα την Κυριακή το πρωί στον χώρο της εκκίνησης.

ΜΠΛΕ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΣΕ ΔΩΛ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού, ο δήμος Λαρισαίων θα φωταγωγήσει με μπλε χρώμα το Δημοτικό Ωδείο και τα σιντριβάνια στην Κεντρική πλατεία και στην πλατεία Ταχυδρομείου το Σάββατο και την Κυριακή, μεταφέροντας το ζωντανό μήνυμα της διαφορετικότητας και της αποδοχής.

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΩΝΑ
Η εκκίνηση των 400μ Παιδιών θα δοθεί στις 11:00 πμ. ενώ των 5.000μ. Ανδρών - Γυναικών στις 11:30 πμ. Οι δρομείς θα μπουν σε block ανάλογα με τη διαδρομή στην οποία θα τρέξουν.

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Το δικαίωμα στη μετακίνηση είναι ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, ωστόσο δεν είναι δεδομένο για όλους. Μετακινούμαι ελεύθερα, ανεμπόδιστα και με ευκολία σημαίνει ότι έχω πρόσβαση σε κέντρα και φορείς, σε υπηρεσίες Υγείας, σε εκδηλώσεις. Ειδικότερα για τα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες με αυτισμό που φιλοξενούνται στις δομές του Συλλόγου Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, το 9θέσιο λεωφορείο, θα τους δώσει τη δυνατότητα να μετακινούνται με ασφάλεια σε νοσοκομεία και ιατρούς προκειμένου να λάβουν τις θεραπείες τους, να απολαμβάνουν εκδρομές, να επισκέπτονται μουσεία και θέατρα και να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της κοινότητας στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Όπως σημειώνει ο Σύλλογος «το μικρό λεωφορείο που θέλουμε να αγοράσουμε δεν είναι απλά ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα μέσο συμπερίληψης των παιδιών μας στην κοινότητα που συμβάλει στην καταπολέμηση του στίγματος και διευρύνει τους ορίζοντες τους. Γεφυρώνοντας αποστάσεις, ενώνουμε κοινότητες».

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΩΡΕΑΣ
ALPHA BANK IBAN GR16 0140 7380 7380 0200 2008 686
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR87 0171 0940 0060 9404 0030 367
Με την εμφάνιση της δωρεάς στο σύστημα, εκδίδεται απόδειξη είσπραξης και αποστέλλεται μαζί με το ευχαριστήριο του συλλόγου.

ΧΟΡΗΓΟΙ
COFFEE DEAL - ΟΛΥΜΠΟΣ - ΖΑΒΑΛΟΣ Cartontec - ΒΙΟΛΑΡ - INTERCOMM FOODS - ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Θ.ΜΑΚΡΗΣ - IEK AKMH - ΝΕΣΥΘΕΡΜ - BRETAS - ΑΔΑΜΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΚΑΣΙΔΗΣ – ΜΠΙΖΙΟΣ - COSTAS GAGOS ARCHITECTURE & DESIGN - ΣΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ALPHA PROJECT - ΠΡΟΣΥΦΛΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΔΙΑΔΗΣ - SOLIS - DELTA KTIMA - Α. ΔΑΒΛΕΡΗΣ - BRASS FORM - PAPAGEORGIOU FOOD SERVICE - ENA IS ENOUGH – ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ – ΚΑΓΙΑΣ - ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ - BETOMIX – Σ.ο.Φ.ΛΑ. – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ - PRAKTIKER – DELMONTE - ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΣΘΕΒ– ΙΑΣΩ – ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ - CURSOR DESIGN STUDIO

 

31-03-2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 04/04/2023, ώρα 19:30

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

31-03-2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 06/04/2023, ώρα 13:00

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

31-03-2023
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας - «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 27/04/23, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Προκήρυξη σύμβασης ανοικτής διαδικασίας

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας

Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

Τεχνική περιγραφή

Τιμολόγιο δημοπράτησης

31-03-2023
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

31-03-2023
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Προμήθεια επίσωτρων ελαστικών
31-03-2023
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 05/04/2023, ώρα 12:30

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

31-03-2023
“Η Φάλαινα” στο Χατζηγιάννειο

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων και η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας, προβάλλουν τη νέα πολυσυζητημένη ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι “Η Φάλαινα”, τη Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 στις 19:00 και στις 21:30 στο Χατζηγιάννειο.

Στην ταινία, ένας απομονωμένος καθηγητής Αγγλικών με σοβαρή παχυσαρκία, προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση του με την έφηβη κόρη του.


«Το σινεμά μπορεί να καταφέρει να μας φέρει πιο κοντά με έναν άλλον άνθρωπο, όσο διαφορετικός κι αν φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Τα άτομα με παχυσαρκία δέχονται συχνά κριτική, αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και προσδιορίζονται από αυτή τη συνθήκη.

Όταν είδα το θεατρικό του Σαμ Χάντερ πριν από οκτώ χρόνια, έμεινα έκπληκτος από το βάθος των χαρακτήρων του, και ειδικότερα του Τσάρλι, έτσι και μου γεννήθηκε η επιθυμία να αξιοποιήσω τα εργαλεία του κινηματογράφου για να φέρω το κοινό στη θέση του Τσάρλι, στις βαθύτερες σκέψεις του, τις τύψεις και τις ελπίδες του», δηλώνει ο Ντάρεν Αρονόφσκι.

Έκανε πρεμιέρα στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 4 Σεπτεμβρίου 2022.


Κριτικές και κοινό διχάστηκαν για το αν είναι δραματική ή μελό, όμως οι ερμηνείες του καστ (ιδιαίτερα του Φρέιζερ, του Τσάου και της Σινκ) εγκωμιάστηκαν, με τον Φρέιζερ να κερδίζει βραβείο για καλύτερο ηθοποιό στα 28α βραβεία Critics' Choice Awards, στα 80α Golden Globe Awards, τα 29α Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών Κινηματογράφου, ενώ έλαβε υποψηφιότητα στα 76α Βραβεία Κινηματογράφου της Βρετανικής Ακαδημίας.

Στην 95η απονομή των βραβείων Όσκαρ, η ταινία βραβεύτηκε με τα Όσκαρ Α΄ Αντρικού Ρόλου και Όσκαρ Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων.

Δραματική/ ΗΠΑ 2022 / Έγχρ./ Διάρκεια 117΄ / Σκηνοθεσία: Ντάρεν Αρονόφσκι/ Ηθοποιοί: Μπρένταν Φρέιζερ, Σέιντι Σινκ, Τάι Σίμπκινς, Χονγκ Τσάου, Σατίγια Σρινταράν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέισι Σινκ
Γενική είσοδος 4 ευρώ

31-03-2023
Δεύτερη εκδήλωση για τον Φιλόλαο στο Χατζηγιάννειο - Εγκαίνια έκθεσης σχεδίων και έργων του

Η δεύτερη αφιερωματική εκδήλωση για τον κορυφαίο και καταξιωμένο διεθνώς σύγχρονο γλύπτη της διασποράς μας, Φιλόλαο Τλούπα, θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, την Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 20:30.
Στον 2ο όροφο του κτηρίου, στην αίθουσα “Τάκης Τλούπας, θα εγκαινιαστεί, διαχρονική εκτεταμένη παρουσίαση σχεδίων και σπουδών του δημιουργού με επιπρόσθετα γλυπτά του έργα και ιστορικά πορτρέτα από ιδιωτικές συλλογές συμπολιτών μας, καθώς και ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή και το έργο του εξέχοντος γλύπτη μας.

 Διάρκεια παρουσίασης: 31 Μαρτίου - 31 Μαΐου 2023.

Είσοδος ελεύθερη.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου από τον Δήμο μας έτους Φιλόλαου, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, με γενικό τίτλο “1923-2023 / Εκατό χρόνια Φιλόλαος” και καλλιτεχνικό διευθυντή του έτους Φιλόλαου, τον εικαστικό Ανδρέα Γιαννούτσο, πρ. διευθυντή του Εικαστικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας.

*Ευχαριστίες για τη βοήθεια στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων για τον Φιλόλαο, στους Φανή Σακελλαρίου, Γιώργο Τράντα, Αποστόλη Μπάρλο, Βάσω Γώγου και Παναγιώτη Δουμούζη.

31-03-2023
Οκτώ τελευταίες παραστάσεις - Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα, μάγισσες και μαγείρισσες της μυστικής Θεσσαλίας

Οκτώ τελευταίες παραστάσεις
Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα, μάγισσες και μαγείρισσες της μυστικής Θεσσαλίας
Θέατρο «Κώστας Τσιάνος»


Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι παραστάσεις της Πειραματικής Σκηνής του Θεσσαλικού Θεάτρου, Οι Γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Κωσταντίνου Ντέλλα, που τόσο αγαπήθηκε από το κοινό της πόλης μας.

Η Πειραματική Σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου, πάντα τολμηρή και ρηξικέλευθη, παρουσιάζει για πρώτη φορά μια παράσταση που στηρίζεται σε κείμενα που αφορούν στη Θεσσαλική λαογραφία- εθνογραφία, σε μια σκηνική φόρμα σύγχρονη, που μας επανασυστήνει αλλιώς, αυτό το υλικό. Η παράσταση αποτελεί μια work in progress σκηνική προσέγγιση της σύνδεσης της μαγείας με τη μαγειρική ως γυναικείος μυστικός κώδικας της περιοχής της Θεσσαλίας.

Οκτώ τελευταίες παραστάσεις για τη μεγάλη επιτυχία του Θ.Θ., που ολοκληρώνεται την Κυριακή 9 Απριλίου.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται κάθε Πέμπτη και Κυριακή στις 7μ.μ., Παρασκευή και Σάββατο στις 9μ.μ.

Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 12 ευρώ, προπώληση 10 ευρώ, μαθητικό - φοιτητικό - άνω των 65 - ομαδικό, 8 ευρώ και άνεργοι - ΑΜΕΑ - τρίτεκνοι - πολύτεκνοι 5 ευρώ

Πληροφορίες: τις ημέρες των παραστάσεων στο 2410533417, 10:00-13:00 και 18:00-21:00

Προπώληση: viva.gr

Διάρκεια: 70 λεπτά

Στη σκιά της κυρίαρχης ανδροκρατικής εξουσίας, οι γυναίκες παρέμειναν στο περιθώριο χωρίς να έχουν λόγο στις αποφάσεις που αποτελούν δικαίωμα των ανδρών. Πέρα από τις εργασίες με τις οποίες συνέβαλαν στην οικονομική παραγωγή της οικογένειας και της κοινότητας ως εργάτριες, είχαν και την ευθύνη της τροφοδότησης των μελών της οικογένειάς τους, πάντα όμως εντός του οίκου. Έτσι, ανέπτυξαν ένα μυστικό κώδικα, μια λανθάνουσα εξουσία, που στηριζόταν στη χρήση της μαγείας, των «πρακτικών», του ξεματιάσματος και άλλων δεξιοτήτων, μέσα από τη χρήση των υλικών που χρησιμοποιούν στη μαγειρική, τα βότανα και τα χόρτα της περιοχής, το λάδι, το νερό και το αλεύρι.
Στη Θεσσαλία, η παράδοση θέλει τις μάγισσες της περιοχής να έχουν παραλάβει τις μυστικές δεξιότητές τους από τη Μήδεια και να ειδικεύονται στο κατέβασμα του φεγγαριού. Η δραστηριότητα αυτή παραμένει γνωστή μέχρι τους νεότερους χρόνους στο θεσσαλικό χώρο.

Η παράσταση
Τρεις νεαροί ηθοποιοί προσεγγίζουν σκηνικά το γυναικείο σώμα, όπως έχει καταγραφεί στο δικό τους σώμα, μέσα από αναφορές στις δικές τους γιαγιάδες. Με εκφραστικά εργαλεία που αποτελούν τις πρώτες ύλες της τελετουργικής διαδικασίας, όπως είναι η μάσκα, ο συντονισμός του λόγου και του σώματος, εξερευνούν τις τεχνικές του storytelling και μας οδηγούν στη μυστική Θεσσαλία της μαγείας και της μαγειρικής.

Με αφετηρία τα στάδια της δημιουργίας της πίτας, μας αφηγούνται ιστορίες από τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου και τα Φαρσάλια του Λουκανού, αλλά και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και έρευνας, από παραδοσιακά τραγούδια και συνεντεύξεις γυναικών έως ιατροσοφικούς κώδικες του 19ου αιώνα και ρίχνουν φως στις ζωές των παλιών γυναικών του θεσσαλικού τόπου που για χρόνια κρατούσαν κρυφές.

Η ταυτότητα της παράστασης
Σκηνοθεσία – δραματουργία: Κωσταντίνος Ντέλλας
Ηχητικό περιβάλλον - πρωτότυπη μουσική: Αλέξανδρος Κτιστάκης
Επιμέλεια κίνησης: Μαρίζα Τσίγκα
Κατασκευή μάσκας: Μάρθα Φωκά
Ενδυματολόγος: Κωνσταντίνα Μαρδίκη
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαντώ Κατσούγκρη
Διεύθυνση Παραγωγής: Νίκος Γεωργάκης
Ήχος – Φώτα: Νίκος Γεωργάκης – Μάκης Παπατριανταφύλλου – Γιώργος Γκόλαντας
Φωτογραφίες προγράμματος: Παναγιώτης Λαμπής
Φωτογραφίες παράστασης: Αλέξανδρος Ευθυμιόπουλος
Τρέιλερ: Δημήτρης Βάλλας, Life of Film production
Γραφιστική επιμέλεια (αφίσα-πρόγραμμα): Μουτζούρα

Παίζουν οι ηθοποιοί (αλφαβητικά):
Μανούσος Γεωργόπουλος
Πλάτωνας - Γιώργος Περλέρος
Γιάννης Σανιδάς

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ, ASTRA, Formedia TV, ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, TRT, Larissanet, Πολιτεία Λαρισαίων, Formedia.gr, Larissanet.gr, Larissapress.gr, On Larissa.gr, Paidis.com, thessaliatv.gr, Ελευθερια, Tι νέα Λάρισα, Δημοτική Ραδιοφωνία Λάρισας, Formedia Radio, Musica Radio, Πόλις Radio, Larissa DJ Radio

31-03-2023
Αιτήσεις για την ανακοίνωση ΣΜΕ (ΠΕ Παιδίατροι)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01/04/2023 έως 07/04/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αίτηση (σε μορφή .doc)

Ακολουθεί ο σύνδεσμος (link) της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες):

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο υποψήφιος:

 • εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
 • επιλέγει από το αριστερό μενού: «Οι Αιτήσεις μου»,
 • ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη / υποψηφίου με τους κωδικούς TAXISNET
 • επιλέγει: «Εισαγωγή» για την καταχώρηση Νέας Αίτησης

Στο πεδίο Κατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού και στο πεδίο Υποκατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού-Ανακοίνωση ΣΜΕ (ΠΕ Παιδίατροι).

Συμπληρώνει όλα τα πεδία με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *).

Επισυνάπτει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων και ιδιοτήτων του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αίτηση θα πρωτοκολληθεί μετά την Οριστική Υποβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού στα τηλέφωνα: 2413 500 318 - 2413 500341.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων δεν είναι διαθέσιμες καθημερινά από 23:00 (βράδυ) έως 07:00 (επόμενο πρωί) λόγω προγραμματισμένων εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (Backup).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR)

Ο Δήμος Λαρισαίων, πλήρως συμμορφωμένος με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την αίτηση και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμος Λαρισαίων υποβάλει σε επεξεργασία μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα σας που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εφαρμόζει επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, παράνομη διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου

30-03-2023
Στη Λάρισα τον Ιούνιο πανελλαδικό φόρουμ για το ποδήλατο και την ποδηλασία
 • Θα πραγματοποιηθεί από 1 εως 3 Ιουνίου στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας Δήμου Λαρισαίων και Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας
 • Απ. Καλογιάννης - Δήμαρχος Λαρισαίων: Η Λάρισα αλλάζει την κουλτούρα στις μετακινήσεις
 • Β. Διαμαντόπουλος - Πρόεδρος ΕΟΠ: Δεν είναι τυχαία η επιλογή της Λάρισας για τη διοργάνωση του forum

Η διοργάνωση του 1st Larissa Cycling Forum, το πρώτου πανελλαδικού φόρουμ για την ποδηλασία και το ποδήλατο στην Ελλάδα με τίτλο «ποδηλατώντας με το βλέμμα στο μέλλον», που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 1 - 3 Ιουνίου στη Δημοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, αποτελεί κεντρικό στοιχείου του μνημονίου συνεργασίας που μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ), το οποίο υπεγράφη σήμερα στο Δημαρχείο από τον δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη και τον πρόεδρο της ΕΟΠ κ. Βασίλη Διαμαντόπουλο.

Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο έχει εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει τριετή διάρκεια και περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν από Δήμο και ΕΟΠ με στόχο την περαιτέρω προώθηση της ποδηλασίας σε μια πόλη που χρησιμοποιεί ήδη σε μεγάλο βαθμό το ποδήλατο, ενώ τα τελευταία χρόνια η αύξηση της χρήσης του είναι μεγαλύτερη αφού η πόλη αποκτά και αντίστοιχες υποδομές (δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομοι κ.α.)

Σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης αφού αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλλει, τα τελευταία χρόνια η πόλη για την προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης, μεταξύ αυτών και του ποδηλάτου, με τα έργα ανάπλασης και απόδοσης του δημόσιου χώρου στους πολίτες με τα έργα βιώσιμης κινητικότητας, υπογράμμισε την άψογη συνεργασία με την ΕΟΠ για την διοργάνωση πέρσι του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Η συνεργασία αυτή άνοιξε το δρόμο για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, τόνισε ο δήμαρχος για να συμπληρώσει τα εξής:

«Η πόλη αλλάζει κουλτούρα. Ήταν μονόδρομος το 1st Larissa Cycling Forum. Είμαστε στη θέση να συνυπογράψουμε ένα τριετές τέτοιο συμβόλαιο, να προωθήσουμε την υπόθεση του ποδηλάτου ο καθένας από τη μεριά του. Βασικά στοιχεία του φόρουμ: η εκπαίδευση μικρών και μεγάλων, η διάδοση της ποδηλατικής κουλτούρας, η προβολή της πόλης μας στο εξωτερικό, η ενσωμάτωση καλών πρακτικών στην πόλη. Ίσως είναι λίγο και το τριετές συμβόλαιο. Παράλληλα θα λάβουν χώρα κι άλλες δραστηριότητες στην πόλη: Ποδήλατο και σχολείο, ποδήλατο και δουλειά, ποδήλατο και ψώνια, ποδήλατο για την υγεία.» τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΟΠ κ. Βασίλης Διαμαντόπουλος, εξέφρασε την χαρά του για την υπογραφή του μνημονίου, τονίζοντας όι η επιλογή της Λάρισας προφανώς δεν είναι τυχαία αφού όπως υποστήριξε η Λάρισα και άλλες Θεσσαλικές πόλεις έχουν βάλει το ποδήλατο στην καθημερινότητά του.

Συμπλήρωσε δε πως με σύνθημά μας το πδοήλατο ως μέσο μετακίνησης – ψυχαγωγίας και άθλησης μαζί με την επιτροπή ανάπτυξης της Ομοσπονδίας, γίνεται μεγάλη προσπάεια να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε πρακτικές χωρών της Ευρώπης για τη χρήση του ποδηλάτου με τα μεγάλα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτή τη χρήση (περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά, οικολογικά, υγείας, οικονομίας).
Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή του Forum συμπίπτει με την συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας, με τον Διαμαντόπουλο να κάνει αναφορά σε ιστορικά στοιχεία.
Στην συνέντευξη συμμετείχε και ο ταμίας της ΕΟΠ και πρόεδρος του Ποδηλατικού Γυμναστικού Συλλόγου Λάρισας κ. Σάββας Τσοπούρογλου που ως Λαρισαίος δηλωσε ευτυχής για την υπογραφή του μνημονίου και τη συνεργασία Δήμου και ΕΟΠ, ενώ έκανε αναφορά και στο αίτημα δημιουργίας ποδηλατοδρομίου στην περιοχή της Λάρισας.

Παρόντες επίσης εκ μέρους της ΕΟΠ ήταν η γραμματέας κ. Σαμπρίνα Τβιςς και ο κ. Θάνος Γεωργίου, εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης, ο οποίος αναφέρθηκε επιγραμματικά στους άξονες και τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου.

Επίσης εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων παρόντες παρόντες στην συνέντευξη τύπου ήταν ο αντιδήμαρχος Βιώσιμης Κινητικότητας και Εξυπνων Συστημάτων κ. Ντ. Διαμάντος, ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΛ κ. Βαγ. Μόρας, ο διευθυντής του γραφείου του δημάρχου κ. Περ. Καμάρης και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου που μετέχουν στην οργανωτική επιτροπή του forum.

30-03-2023
Διακήρυξη δημοπρασίας - Εκμίσθωση του μπαρ του «Μύλου 1927»

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

30-03-2023
ΔΕΥΑΛ - Διακοπή νερού (Παρασκευή 31/03/2023, ώρα 09:00-14:00)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 31 Μαρτίου, για το χρονικό διάστημα από 9:00 έως 14:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης στη συνοικία της Φιλιππούπολης και συγκεκριμένα στις οδούς:

 • Χατζημιχάλη (από Τσοκάλου έως Θεοπόμπου)
 • Αβύδου
 • Κυδωνίων
 • Μπακοπούλου
 • Θεοπόμπου (από Σπανούδη έως Χατζημιχάλη)
 • Σπανούδη

και στη συνοικία του Αγίου Αθανασίου στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη (από Κρίτωνος έως Λαγού).

Λάρισα 30 Μαρτίου 2023

30-03-2023
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας - «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.650.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %) που θα διεξαχθεί σύμφωναμε τις διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.

Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/04/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 25/04/23, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Προκήρυξη σύμβασης ανοικτής διαδικασίας

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας

Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

Τεχνική περιγραφή

Τιμολόγιο δημοπράτησης

30-03-2023
Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στην τελική διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SOLIDART – Europe for Citizens στη Βουλγαρία

Στις 26-28 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Solidart – Network for the youth debate about the solidarity in crisis times, through creativity and art» στη Σόφια της Βουλγαρίας στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Λαρισαίων. Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 24 μηνών, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Europe For Citizens - Ευρώπη για τους Πολίτες».

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των οχτώ εταίρων του δικτύου από τη Σλοβενία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Λετονία και τη Βουλγαρία. Στην συνάντηση από πλευράς του Δήμου Λαρισαίων συμμετείχαν, ο φοιτητής Πολιτικών Μηχανικών Σταύρος Βελισσαρίου και ο σπουδαστής Αναστάσης Κυριλλίδης. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για την προαγωγή και ενδυνάμωση της συμμετοχή των νέων, η ανάπτυξη νέων πολιτικών ικανοτήτων που θα επιτρέψουν στους νέους να συμμετάσχουν στην τοπική τους κοινότητα ως πολίτες της ΕΕ, η δημιουργία ψηφιακού υλικού και οδηγού για τη διάδοση αυτών των συμπερασμάτων, των πληροφοριών και των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια της τελικής συνάντησης, έγινε αναδρομή στην πορεία και την εξέλιξη του έργου καθώς επίσης και στο σύνολο των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα τελικά αποτελέσματα του έργου αλλά και στην βιωσιμότητα αυτού εφεξής. Τέλος, υπήρξε ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο των δράσεων του έργου και την εύρεση δημιουργικών τρόπων για την προσέγγιση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και τη συνέχιση των δράσεων.

Περισσότερα για το έργο Solidart αλλά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.larissa.gov.gr/el/enimerosi/europaika-programmata
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Λαρισαίων τηλ. 2413-500237 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Ευαγγελία Γκουντρουμπή, Μαρία Νικολαΐδου).

30-03-2023
Νέος κύκλος Σχολών Γονέων στο Δήμο Λαρισαίων

Μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου του προγράμματος ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ του Πανεπιστημίου των Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων, ανακοινώνεται η έναρξη νέου διαδικτυακού και δια ζώσης κύκλου συναντήσεων.

Οι ομάδες γονέων απευθύνονται σε γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και έχουν σκοπό να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν τους γονείς στο σύνθετο ρόλο της ανατροφής των παιδιών τους. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και περιλαμβάνει 6 συναντήσεις διάρκειας δυο ωρών κατά τις οποίες αναπτύσσονται θέματα όπως η επικοινωνία στην οικογένεια, τα όρια στα παιδιά, η ενίσχυση αυτοεκτίμησης-αυτοπεποίθησης και ο ρόλος των συναισθημάτων.

Οι συναντήσεις έχουν βιωματικό χαρακτήρα με έμφαση στον ανοιχτό διάλογο και το μοίρασμα εμπειριών. Παρότι η κάθε συνάντηση έχει διαφορετική θεματολογία, αποτελεί μέρος μιας ενιαίας διεργασίας η οποία προϋποθέτει τη συνεπή συμμετοχή των γονέων.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 2023 ως ακολούθως:

Πέμπτη: 6:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ. Δια ζώσης (εβδομαδιαία, χώρος ΚΔΒΜ Αιόλου 4), Έναρξη 20.04.2023 - Εκπαιδεύτρια Διονυσία Τριπολίτου.

Τρίτη: 3:00μ.μ. - 5:00 μ.μ. Διαδικτυακή ομάδα (εβδομαδιαία) Έναρξη 25.04.2023 - Εκπαιδεύτριες Μουσιάρη Αθηνά - Τσιούγκου Κλεονίκη.

Τρίτη: 10:30 μ.μ. - 12:30 μ.μ. Διά ζώσης (εβδομαδιαία, χώρος Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Ηρώων Πολυτεχνείου 169, 3ος όροφος), Έναρξη 02.05.2023 - Εκπαιδεύτριες Μπουκουβάλα Ελευθερία - Κλειώ Αναστασιάδου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο (google forms):
https://docs.google.com/forms/d/13g_oIzRJlERJcGxngdMDMFMvVRa29ZOMNxY2tQiPh_k/edit

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του Πανεπιστημίου των Πολιτών Λάρισας και υλοποιείται για 6η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης της πόλης: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας Δήμου Λαρισαίων, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, Κέντρο Πρόληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας”, Κοινωνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Λάρισας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Σύλλογο Κοινωνιολόγων Λάρισας και Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Λάρισας. Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει η κ. Κυρίτση Ιωάννα - M.med.sc. Κοινωνικής Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής, Ψυχοθεραπεύτρια ενώ το συντονισμό έχει το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας.

Πληροφορίες: Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Δ. Λαρισαίων – 2410680249, 2410680250
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Facebook: Larissa Learning City - Η Πόλη που Μαθαίνει

30-03-2023
Πολύτιμος συμπαραστάτης πουλιών και ζώων το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του Δ. Λαρισαίων
 • Δεκάδες πτηνά, σκαντζόχοιρους, κουνάβι και κουνέλι κλήθηκε να βοηθήσει το προσωπικό του Δήμου Λαρισαίων μέσα στο 2022

Εκατον δώδεκα πτηνά, τέσσερις σκαντζόχοιρους, κουνάβι ακόμα και ένα οικόσιτο κουνέλι κλήθηκε να φροντίσει, το 2022, το Τμήμα Διαχείρισης Αγριας Πανίδας της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων.

Στην ετήσια αποτίμηση του έργου του τμήματος, αναφέρονται αναλυτικά τα είδη των πουλιών που κλήθηκε να βοηθήσει: Νεοσσοί που έπεσαν από φωλιές, πτηνά που ήταν τραυματισμένα ή και δηλητηριασμένα, πουλιά και θηλαστικά που ήταν αδύναμα και ανήμπορα να ανταπεξέλθουν και ένα σορό άλλες περιπτώσεις.

Σε όλες τις περιπτώσεις δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ταΐστηκαν, ενυδατώθηκαν, ενδυναμώθηκαν και όσα ήταν ικανά να ανταπεξέλθουν στην φύση απελευθερώθηκαν, τα υπόλοιπα που απαιτούνταν περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία εστάλησαν στο ειδικό κέντρο αποκατάστασης άγριων ζώων ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα.

Δυστυχώς για κάποια ( ευτυχώς λίγα ) η κατάστασή τους ήταν μη αναστρέψιμη με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρουν.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να κάνουμε στον αυξημένο αριθμό των αρπακτικών πουλιών που καλείται να συνδράμει το Τμήμα Διαχείρισης Αγριας Πανίδας κάθε χρόνο, αποτέλεσμα και της σημαντικής πληθυσμιακής αύξησης που έχουν αυτά και κυρίως εκείνα που τρέφονται με τα αδέσποτα περιστέρια και δεκοχτούρες που και αυτά αυξάνονται συνεχώς προσφέροντας άφθονη τροφή.

Πολλά από αυτά τα αρπακτικά (ξεφτέρια, διπλοσάϊνα, πετρίτες, γερακίνες κτλ) τραυματίζονται κατά την διάρκεια του κυνηγιού και ο Δήμος μας υπό τον προϊστάμενο του τμήματος διαχείρισης άγριας πανίδας κ. Γιώργο Χριστοδούλου και την σημαντική συνδρομή του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας Σ.Ε.Ι. και των ειδικών επιστημών που διαθέτει, μεριμνούν ώστε μέσα από ειδική διαχείριση ( πρώτες βοήθειες, αποκατάσταση, ενδυνάμωση, εκγύμναση ) να απελευθερώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον.

Σημειώνεται δε ότι φέτος ο ήπιος χειμώνας δεν βοήθησε μόνο τους ανθρώπους να κάνουν οικονομία στην θέρμανση αλλά βοήθησε και τα πλάσματα της φύσης να ανταπεξέλθουν πιο εύκολα και με λιγότερες απώλειες.

Οι περιπτώσεις όπου επιμεληθήκαμε αναλυτικά ήταν:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ

(κοινή ονομασία)

ΕΙΔΟΣ

(επιστημονική ονομασία)

3

ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ

Erithacus rubecula

2

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ

Phoenicurus ochruros

3

ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ

Galerida cristata

2

ΣΤΑΧΤΟΤΣΙΚΝΙΑΣ

Ardea cinerea

1

ΚΡΥΠΤΟΤΣΙΚΝΙΑΣ

Ardeola ralloides

3

ΠΕΛΑΡΓΟΣ

Ciconia ciconia

9

ΠΟΝΤΙΚΟΒΑΡΒΑΚΙΝΑ

Buteo buteo

1

ΑΕΤΟΒΑΡΒΑΚΙΝΑ

Buteo rufinus

8

ΞΕΦΤΕΡΙ

Accipiter nisus

1

ΣΑΪΝΙ

Accipiter brevipes

2

ΔΙΠΛΟΣΑΪΝΟ

Accipiter gentilis

21

ΒΡΑΧΟΚΙΡΚΙΝΕΖΟ

Falco tinnunculus

7

ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ

Falco naumanni

2

ΠΕΤΡΙΤΗΣ

Falco peregrines

1

ΜΑΥΡΟΚΙΡΚΙΝΕΖΟ

Falco vespertinus

1

ΑΣΗΜΟΓΛΑΡΟΣ

Larus argentatus

5

ΓΚΙΩΝΗΣ

Otus scops

7

ΝΑΝΟΜΠΟΥΦΟΣ

Asio otus

2

ΜΠΟΥΦΟΣ

Bubo Bubo

1

ΠΕΠΛΟΓΛΑΥΚΑ (ΤΥΤΩ)

Tyto alba

6

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

Athene noctua

2

ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ

Upupa epops

2

ΣΤΑΧΤΑΡΑ

Apus apus

3

ΚΑΡΑΚΑΞΑ

Pica pica

3

ΧΑΒΑΡΟΝΙ

Corvus frugilegus

5

ΔΕΚΟΧΤΟΥΡΑ

Streptopelia decaocto

8

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Columba livia

1

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

 

Σύνολο 112 πτηνά ενώ είχαμε περιστατικά με ένα κουνάβι, τέσσερις σκαντζόχοιρους, δύο χελώνες και ένα οικόσιτο κουνέλι που μας το έφεραν μαζί με το κλουβί του!

Ημερολογιακά η κατανομή των περιστατικών για τα τραυματισμένα ( κυρίως από πρόσκρουση ή ηλεκτροπληξία ) είναι διανεμημένα σε όλο τον χρόνο ενώ κατά την διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού έχουμε αυξημένα περιστατικά με νεοσσούς όπως είναι φυσικό, ενώ τον χειμώνα παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά με αδύναμα και ταλαιπωρημένα πουλιά λόγω του ψύχους και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

30-03-2023
Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ (Πέμπτη 30 Μαρτίου, 18:00 έως και 23:00)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τακτικών εργασιών αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την προσεχή Πέμπτη 30 Μαρτίου κατά το χρονικό διάστημα από 18:00 έως και 23:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο https://www.gsis.gr/dt-programmatismeni-anabathmisi-ypodomon-tis-ggpsdd-mi-diathesimotita-ilektronikon-ypiresion-gia

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων θα διακοπεί η δυνατότητα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISNet, επομένως δεν θα είναι δυνατή (για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) η χρήση των ηλεκτρονικών αιτήσεων της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων.

30-03-2023
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης - Γνώρισαν την ιστορία των φυλακών της Λάρισας

Διαδικτυακή ξενάγηση στις τρίτες φυλακές της Λάρισας, σημερινό Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Λαρισαίων, πραγματοποίησαν οι εκπαιδευόμενοι των δύο εκπαιδευτικών μονάδων που λειτουργούν στη φυλακή της Λάρισας.

Αρχικώς, ο υπεύθυνος του Μουσείου, ιστορικός Ευάγγελος Ρεμπάπης, παρουσίασε την ιστορία του πετρόχτιστου κτίσματος, που είναι χαρακτηρισμένο ιστορικό - διατηρητέο μνημείο του 18ου αιώνα.

Όπως εξήγησε, το κτίσμα χρησιμοποιήθηκε ως χώρος αποθήκευσης πυρίτιδας στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και αργότερα μετατράπηκε σε χώρο φυλάκισης και μαρτυρίου των Θεσσαλών αγωνιστών που εναντιώθηκαν σθεναρά στους Ιταλούς και Γερμανούς την περίοδο 1941-'44 του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.


Πάνω στους τοίχους του μουσείου «ακούμπησαν» και φυλακίστηκαν εκατοντάδες επώνυμοι και ανώνυμοι αγωνιστές και αγωνίστριες του λαού, δίνοντας το αίμα και τη ζωή τους.

Ακολούθως, ο διευθυντής των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Λάρισας, Γιώργος Τράντας, παρουσίασε την ιστορία των φυλακών της Λάρισας, όπως καταγράφεται σε πηγές από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι σήμερα.

Αναφερόμενος στις παλιές φυλακές, από τις οποίες γινόταν η ξενάγηση, ο κ. Τράντας ανέφερε ότι οι φυλακές της Ιουστινιανού λειτούργησαν από την αρχή της γερμανικής κατοχής, όταν ο βομβαρδισμός του '41 κατέστρεψε τις προηγούμενες που λειτουργούσαν στο τέρμα της Βενιζέλου από τις αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '80 όταν μεταφέρθηκαν στο σημερινό κτήριο. Εκεί, κρατήθηκαν ποινικοί και πολιτικοί κρατούμενοι.

«Η εικόνα του σωφρονισμού κάθε εποχή είναι και εικόνα του πολιτισμού μας. Ως, εκ τούτου, η ιστορία των φυλακών είναι εικόνα και της τοπικής ιστορίας», κατέληξε ο κ. Τράντας.


Τέλος, ο κ. Ρεμπάπης ξενάγησε τους εγκλείστους στην έκθεση του μουσείου, η οποία «εξιστορεί» εικονικά, γεγονότα της Εθνικής Αντίστασης στη Θεσσαλία. Τα αντικείμενα της συλλογής παρουσιάζουν το τρόπο ζωής των ανδρών και γυναικών, που παρά το διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, την καταγωγή, ηλικία και κοινωνική προέλευσή τους, κατάφεραν ισότιμα ν’ οργανωθούν αποτελεσματικά σε ομάδες, με στόχο την απελευθέρωση της πατρίδας από τις ξένες Δυνάμεις των Γερμανών και Ιταλών, μέχρι τη τελική νίκη των Συμμάχων στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το μουσείο αναδεικνύει την τοπική ιστορία, κρατώντας τη μνήμη ζωντανή, ως ένα κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λάρισας», τόνισε ο υπεύθυνος του Μουσείου.

30-03-2023
Μουσικότροπο - Παιδική παράσταση αφήγησης λαϊκών παραμυθιών με συνοδεία ζωντανής μουσικής στο ΔΩΛ

Το φεστιβάλ Μουσικότροπο μας φέρνει κοντά στον κόσμο της μουσικής με ένα πλήθος δράσεων που καλύπτουν πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα, για να μας ξεσηκώσει και να απολαύσουμε ξεχωριστές μουσικές στιγμές!

Τη σκυτάλη παίρνουν τα παιδιά, με την παρουσία ενός ξεχωριστού παιδικού προγράμματος που περιλαμβάνει την αφήγηση λαϊκών παραμυθιών από δύο εξαιρετικούς παραμυθάδες την Ανθή Θάνου στην αφήγηση και τον Αλέξανδρο Μακρή στη μουσική και στο τραγούδι, την Κυριακή 2 Απριλίου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

«Φτου και βγαίνω»

Παίζουμε κρυφτό; Παίζουμε κυνηγητό; Μα για να παίξουμε πρέπει να λαχνίσουμε, να τα βγάλουμε ντε…
Παραμύθια της προφορικής παράδοσης που οι ήρωες παίζουν παιχνίδια. Λύκοι που τρέχουν να σωθούν, γριές παμπόνηρες που κρύβονται και γελούν, ποντίκια, γάτες και ένας δράκος!
Φανερωθείτε και γω φτου και βγαίνω για να σας τα πω!

Κυριακή 2 Απριλίου, ώρα 18:00
Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.
Εισιτήρια πωλούνται την ημέρα της παράστασης από ώρα 17:00

Τιμή εισιτηρίου 7€

Το φεστιβάλ Μουσικότροπο διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

30-03-2023
Πρώτη εκδήλωση για τον Φιλόλαο στο Χατζηγιάννειο - Προβολή ντοκιμαντέρ και διάλεξη για το έργο του

Η πρώτη αφιερωματική εκδήλωση για τον κορυφαίο και καταξιωμένο διεθνώς σύγχρονο γλύπτη της Διασποράς μας, Φιλόλαο Τλούπα, θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, την Πέμπτη 30 Μαρτίου στις 20:30.

Στην εκδήλωση θα προβληθεί η ταινία «Φιλόλαος Τλούπας, Ένα «πορτρέτο» από τον αδερφό του Τάκη Τλούπα” της Καλλιόπης Λεγάκη, διάρκειας 20 λεπτών, που βασίζεται σε φωτογραφίες και αδημοσίευτο κινηματογραφικό υλικό που τράβηξε Τάκης Τλούπας, με μια super8 κάμερα, τις δεκαετίες '50, '60 και '70, όπου καταγράφονται στιγμές από τη ζωή και τη δουλειά του Φιλόλαου.

Θα ακολουθήσει ομιλία της δρ. Κατερίνας Τζάμου, Ιστορικού της Τέχνης. με θέμα «Ο άνθρωπος και ο καλλιτέχνης Φιλόλαος».
Η κ. Τζάμου, θα εστιάσει κυρίως στα έργα του που φιλοτεχνήθηκαν στο πλαίσιο του 1% για την τέχνη, τη λεγόμενη δημόσια τέχνη, στη Γαλλία.

Η Κατερίνα Τζάμου σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1984-1988) και στο Πανεπιστήμιο Paris I, Panthéon-Sorbonne στο Παρίσι (1989-1995), όπου και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Ιστορίας (Κατεύθυνση Ιστορία της Τέχνης) στις 11/1/1996.
Εργάστηκε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχείων του Γαλλικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (Institut Français d’ Architecture – Département Archives et Histoire) καθώς και στο Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Κέντρο Georges Pompidou (1990-1994).
Δίδαξε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, στην Θεματική Ενότητα «Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη» (2002-2011). Εργάστηκε στο Γραφείο Ερευνών Αρχιτεκτονικής της Ακαδημίας Αθηνών (2009-2012). Διδάσκει στη Μέση Εκπαίδευση από το 1995 και είναι φιλόλογος καθηγήτρια στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου από τον Δήμο μας έτους Φιλόλαου, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, με γενικό τίτλο “1923-2023 / Εκατό χρόνια Φιλόλαος” και καλλιτεχνικό διευθυντή του έτους Φιλόλαου, τον εικαστικό Ανδρέα Γιαννούτσο, πρ. διευθυντή του Εικαστικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας.

*Ευχαριστίες για τη βοήθεια στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων για τον Φιλόλαο, στους Φανή Σακελλαρίου, Γιώργο Τράντα, Αποστόλη Μπάρλο, Βάσω Γώγου και Παναγιώτη Δουμούζη.

29-03-2023
Στήριξη Καλογιάννη στα αιτήματα των φοιτητών Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας

Τη στήριξη του στον αγώνα σπουδαστών του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους τους, στο πλαίσιο κινητοποίησης που πραγματοποίησαν χθες οι φοιτητες του τμήματος.

Σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των φοιτητών ο Απ. Καλογιάννης συμφώνησε με τη θέση των φοιτητών ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα.


Αναλυτικά στο κοινό πλαίσιο των Γεωπονικών Τμημάτων Πανεπιστημίων της χώρας, για την αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων νεοσύστατων Τμημάτων, σημειώνονται τα εξής:

«Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων μας ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Στο τμήμα λειτουργεί πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών με περισσότερους από 3.500 φοιτητές, πρόγραμμα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των Προπτυχιακών Σπουδών θα οδηγήσει στην απόκτηση «Πτυχίου Γεωπόνου», το οποίο ισοδυναμεί με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου, Integrated Master’s, που αντιστοιχεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως όλα τα Διπλώματα Master’s Πανευρωπαϊκά.

Μέχρι σήμερα στους φοιτητές δεν έχουν κατοχυρωθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε θεσμοθετηθεί από την ίδρυση των τμημάτων μας. Συνεπώς, η απόκτηση ενός πτυχίου χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα μας έχει φέρει σε δυσμενή θέση, αποκλείοντας μας από την αγορά εργασίας.

Στο αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί, το μέλλον των σχολών μας κρίνεται αβέβαιο και προκαλεί σύγχυση σε χιλιάδες οικογένειες.

Για τον λόγο αυτό ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας, με κάθε τρόπο.

Ως εδώ, τέρμα στον «παραλογισμό» της πολιτικής τους!

Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να δρομολογηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση ώστε στον κατάλογο των ήδη υφιστάμενων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γεωπονίας στους απόφοιτους των οποίων
<<…. Επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου…>> να προστεθούν και τα τμήματα μας με δεδομένο ότι έχουν τα πλήρη ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά.

Στη μεγάλη μας αυτή ανάγκη βασίζονται κάποιοι ώστε να περάσουν ‘’κάτω από το τραπέζι’’ ρυθμίσεις που μας υποβιβάζουν προσπαθώντας να εξισώσουν το Πτυχίο μας με αυτό των αποφοίτων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.

Είναι απαράδεκτο να σπαταλάμε χρόνο αλλά φυσικά και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ώστε να σπουδάσουμε τη Γεωπονική Επιστήμη. Θεωρούμε τουλάχιστον ανήθικο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μας, η Πολιτεία να μην έχει μεριμνήσει για το πιο απλό και αυτονόητο, την Αποδοχή μας στους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.

Εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ και καλούμε όλους τους φοιτητές να ακολουθήσουν τον αγώνα μας για την απόκτηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 • Αναγνώριση του πτυχίου ως πενταετούς φοίτησης για όλα τα τμήματα της Γεωπονικής Σχολής
 • Αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους απόφοιτους των Τμημάτων
 • Όχι στην εξίσωση των Ιδιωτικών Κολεγίων με τα Δημόσια Πανεπιστήμια
 • Ένταξη των αποφοίτων των Γεωπονικών Σχολών στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε
 • Προσθήκη δικλείδας ασφαλείας σχετικά με τους όρους που έθεσαν τα συναρμόδια Υπουργεία για τα Τμήματα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία Πιστοποίησης.
29-03-2023
ΔΕΥΑΛ - Διακοπή νερού (Πέμπτη 30/03/2023, ώρα 09:00-14:00)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30 Μαρτίου για το χρονικό διάστημα από 9:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης στη συνοικία του Αγίου Αθανασίου και συγκεκριμένα στην οδό Κρανώνος 26, στο 8ο Γυμνάσιο Λάρισας και στο Δημοτικό κτίριο δίπλα από το 8ο Γυμνάσιο και στη συνοικία της Φιλιππούπολης στις παρακάτω οδούς:

 • Χατζημιχάλη (από Ιωαννίνων έως Τσοκάλου)
 • Τσοκάλου
 • Λιόλη (από Χατζημιχάλη έως Πανάγου)
 • Αβύδου
 • Τσιγάρα
 • Κυδωνίων
 • Μπακοπούλου
 • Θεοπόμπου (από Σπανούδη έως Χατζημιχάλη)
 • Σπανούδη
 • Αμάλθειας
 • Πάροδος Ζώνη
 • Καψούρη (από Ελευθερίας έως αδιέξοδο)

Λάρισα 29 Μαρτίου 2023

29-03-2023
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας - Συναυλία Σπουδαστών και καθηγητών από τη Γερμανία
 • Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen” στο Δ.Ω.Λ.

Μία ενδιαφέρουσα συναυλία πρόκειται να παρουσιαστεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συναυλιών του Δ.Ω.Λ. από σπουδαστές και καθηγητές της Σχολής Μουσικής “Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen” της Γερμανίας, παρουσιάζοντας έργα μουσικής δωματίου με έργα του κλασικού ρεπερτορίου.

Το γκρουπ των Γερμανών μουσικών θα παραμείνει για λίγες μέρες στην πόλη μας στα πλαίσια συνεργασίας και εκπαιδευτικού προγράμματος μεταξύ της “Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen” με το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

29-03-2023
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

29-03-2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Τετάρτη 29/03/2023, ώρα 09:00 (λήξη ώρα 11:30)

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

29-03-2023
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού - Υπηρεσίες Συντήρησης, Βελτίωσης και Λειτουργίας δικτύου Φωτεινών Σηματοδοτών Δ. Λαρισαίων
29-03-2023
Συνάντηση Δημάρχου με επικεφαλής παρατάξεων για θέματα ΟΣΕ

Αταλάντευτα η Λάρισα διεκδικεί λύσεις για τις σιδηροδρομικές γραμμές

 • Συνάντηση δημάρχου με επικεφαλής παρατάξεων για τα επόμενα βήματα
 • Νέα συνεδρίαση και απόφαση από το Δ.Σ. και με τη συμμετοχή φορέων

Τα επόμενα βήματα στην κατεύθυνση της άσκησης πίεσης προς την Πολιτεία από την πόλη της Λάρισας για την εξεύρεση και δρομολόγηση λύσεων για τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διέλευση των σιδηροδρομικών γραμμών από τον αστικό ιστό της Λάρισας, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης του δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη με τους επικεφαλής των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Καλογιάννη, το μεσημέρι της Τρίτης, στο δημαρχείο με τη συμμετοχή του κ. Θαν. Μαμάκου (Λάρισα Μπροστά), Πέτρου Κρίκη (Λαϊκή Συσπείρωση), Παναγιώτη Γούλα (Πρωτοβουλία Αξιών – ΠΡ.ΑΞΙ), Νίκου Γαμβρούλα (Ορμή Ανανέωσης) και Κώστα Βαιούλη (Λαρισαίων Κοινόν).

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, έγινε συζήτηση επι των πρωτοβουλιών και των ενεργειών που έχουν ήδη ληφθεί και υλοποιηθεί και κυρίως τα όσα συζητήθηκαν και στη σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξει ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. και με τη συμμετοχή φορέων, ώστε να υπάρξει σχετική απόφαση που θα περιγράφει και τον επιθυμητό οδικό χάρτη της πόλης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

28-03-2023
Δήμος Λαρισαίων: Παραδίδεται στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της ανακατασκευασμένης Νικηταρά

Παραδίδεται στην κυκλοφορία τις αμέσως επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το πρώτο τμήμα της ανακατασκευασμένης οδού Νικηταρά, από Ογλ εως Λάμπρου Κατσώνη και Αγίας Μαρίνης.


Το έργο που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων, εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης παρέμβασης με τίτλο “Ανακατασκευή οδών Κύπρου, Νικηταρά, Αυξεντίου, 23ης Οκτωβρίου, Βενιζέλου”.

Στο πρώτο ολοκληρώθηκε η κατασκευή των πεζοδρομίων και του ποδηλατόδρομου. Έγινε η ασφαλτόστρωση και η διαγράμμιση και έως το τέλος της εβδομάδας θα ολοκληρωθούν οι τελευταίες εργασίες (στοκαρίσματα, φύτευση παρτεριών, κλπ) και το τμήμα αυτό θα αποδοθεί στην κυκλοφορία. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι στο πλαίσιο του έργου έχουν προηγηθεί παρεμβάσεις της ΔΕΥΑΛ καθώς και υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.Επίσης, ξεκίνησαν οι εργασίες καθαίρεσης στο επόμενο τμήμα (από τις οδούς Λ. Κατσώνη-Αγ. Μαρίνης έως τις οδούς Περικλέους – Βούλας) χωρίς ακόμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα αυτό. Σε πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί η καθαίρεση των πεζοδρομίων στην δεξιά πλευρά (κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων) και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εργασίες καθαίρεσης στην αριστερή πλευρά. Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.

28-03-2023
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

28-03-2023
Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Λαρισαίων και στο Δημοτικό Κτηνιατρείο πραγματοποίησαν φοιτητές του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την 1/3/2023 και στις 15/3/2023.

Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος «Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων και Σχετική Νομοθεσία» υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γεωργίου Βαλιάκου.

Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την κτηνίατρο κ. Βάγια Σπηλιώτου, προϊσταμένη του τμήματος ζώων αστικού χώρου του Δήμου για τη λειτουργία του καταφυγίου και για τις νομικές απαιτήσεις που προκύπτουν από το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς (Νόμος 4830/2021) όσον αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Παράλληλα, στο Δημοτικό Κτηνιατρείο οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν σε βασικές κτηνιατρικές πράξεις περίθαλψης ζώων (στειρώσεις, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις κτλ.) υπό την επίβλεψη της κτηνιάτρου κ. Γεωργίας Γκούνη.

28-03-2023
Δ. Λαρισαίων: Ενημερωτική εκδήλωση για την ενίσχυση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΒΑΑ
 • Διοργανώνεται την Τρίτη 28 Απριλίου στις 6.30 μ.μ. από την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας, στο Επιμελητήριο

Ο Δήμος Λαρισαίων καλεί επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Λάρισας, να παρακολουθήσουν την ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας, με θέμα «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαρτίου, στις 6.30 μ.μ. στο Επιμελητήριο Λάρισας.

Η δράση περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων «Η πόλη στο Προσκήνιο». Σκοπός της Δράσης είναι η παροχή κινήτρων για την υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων της Περιοχής Παρέμβασης(ΠΠ) της ΣΒΑΑ προκειμένου οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και να λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας και στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας τους, καθώς και να δημιουργήσουν δίκτυα συνεργασίας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Ειδικότερα μέσω της Δράσης θα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ΠΠ της ΣΒΑΑ και δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • του Τουρισμού
 • της εστίασης
 • του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας (ΠΔΒ)
 • του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών
 • των τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ.

Σημειώνεται ότι η περιοχή παρέμβασης περικλείεται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Φαρμακίδου, Κενταύρων, Γεωργιάδου, Αεροδρομίου, Σάκη Καράγιωργα, Λεωφόρος Καραμανλή, Βοιωτίας, Μυριβήλη, Σαπφούς, Μαρτάλη, Ηρ. Πολυτεχνείου.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

27-03-2023
Πανεπιστήμιο των Πολιτών - Από τη θεωρία της απελευθερωτικής παιδαγωγικής στην πράξη. Μαθήματα από τη φυλακή

Το Πανεπιστήμιο των Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνει την έναρξη του νέου επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Από την θεωρία της απελευθερωτικής παιδαγωγικής στην πράξη. Μαθήματα από τη φυλακή», το οποίο εντάσσεται στον πυλώνα «Σχολείο, Εκπαιδευτική Κοινότητα & Κοινωνία».

Το πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε εκπαιδευτικούς οι οποίες/οι εργάζονται σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και δομές της τυπικής εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά μαθητικής διαρροής. Απευθύνεται, επίσης, σε νέες/νέους επαγγελματίες (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, δημοσιογράφους, νομικούς κλπ.) και φοιτήτριες/φοιτητές που εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε δομές που υποδέχονται μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 12 ώρες και περιλαμβάνει:

 • Δύο εργαστήρια τα οποία θα υλοποιηθούν διά ζώσης στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Λαρισαίων την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00-20:30 & το Σάββατο 29 Απριλίου και ώρα 10:00-13:30
 • Μία διαδικτυακή συνάντηση η οποία θα υλοποιηθεί την Δευτέρα 24 Απριλίου και ώρα 17:00-20:30

Κύριος στόχος του είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης στη φυλακή και τα όσα αυτή μπορεί να αποκαλύψει για τη λειτουργία της εκπαίδευσης συνολικά. Οι συναντήσεις θα στηριχθούν στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό θα σχεδιαστεί καθώς θα εξελίσσονται, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες αναμένεται, μεταξύ άλλων να μπορούν:

 • Να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες ενός σχολείου που λειτουργεί μέσα σε μία φυλακή και κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι μαθητές
 • Να συλλογίζονται πάνω στον ρόλο της τιμωρίας ως μέσου κοινωνικού ελέγχου, και ειδικότερα στις χρήσεις της στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής σχέσης
 • Να αναπτύσσουν κίνητρα και μεθόδους αναγνώρισης των βιογραφικών διαδρομών/εμπειριών των μαθητών τους και να εμπλουτίζουν το εκπαιδευτικό υλικό με βάση αυτές
 • Να ενθαρρύνουν και να διαχειρίζονται χωρίς φόβο δύσκολες ερωτήσεις στο πλαίσιο ενός μαθήματος
 • Να πειραματίζονται πιο ενεργά σε εκφραστικό επίπεδο (βλέμμα, στάση και γλώσσα του σώματος, παραγλωσσικά στοιχεία κλπ.)

Το εργαστήριο θα συντονίσει η εκπαιδευτικός Αντιγόνη Ευστρατόγλου η οποία εκπονεί τριετή μεταδιδακτορική έρευνα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο την εκπαίδευση των κρατουμένων. Έχει λάβει διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, και είναι πτυχιούχος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός, αποκλειστικά με ενήλικες τα τελευταία 13 χρόνια, ενώ τα 6 τελευταία χρόνια διδάσκει αποκλειστικά σε σχολεία που λειτουργούν σε φυλακές (2ο ΣΔΕ Κορυδαλλού Γεώργιος Ζουγανέλης, Παράρτημα 2ου ΣΔΕ στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλλού, 2ο ΣΔΕ Λάρισας, ΣΔΕ Δομοκού).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου των Πολιτών:
https://learninglarissa2016.wordpress.com/ptp_page1/

Για εγγραφές: https://docs.google.com/forms/d/1g6vS5y4C2p0znRGFNnUehQPRae3otDlD3ImDyqMdCMU/edit

Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έχει το τμήμα Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων. Ο Κύκλος Μάθησης «Από τη θεωρία της απελευθερωτικής παιδαγωγικής στην πράξη. Μαθήματα από τη φυλακή» εντάσσεται στις δράσεις για την προώθηση της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει».

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Διά Βίου Μάθησης)
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Webpage: https://learninglarissa2016.wordpress.com/ptp_page1/
Facebook: https://www.facebook.com/learninglarissa2016

oikogiorti banner

kinitikotita banner

novoville banner button 2

politikiprostasia

zoa yiothesia

radio

NEOLAIA

191114 kentro koin

PtPlogo 1

logo learn city 1 

kataskinwsi

kdap kdapmea

saata banner dimos

deh dhmos new

larissa culture banner

mathitikos tourismos

ekdromes larissa

ekdromes larissa en

food corridors banner

LARISSAMAZI 300X100

EmB Noiaz no logo mikro

  eody logo n

koinothta g

ypethe

radio bee 2

ESD PDS

register for 112 gr

koynoypia

Δήμος Λαρισαίων

Σχεδιάζουμε

μία σύγχρονη πόλη, που κάθε πολίτης θα χαίρεται να ζει σε αυτή

Αναπτύσσουμε

κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες για τους πολίτες και τους επισκέπτες

Δίνουμε έμφαση

στην παιδεία, τον πολιτισμό και στην ενίσχυση των θεσμών

Υλοποιούμε

έργα υποδομών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της πόλης

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1