sandal logo

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 - 2020

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

ΥΜΕΠΕΡΑΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Aγίου Κωνσταντίνου» στον Άξονα Προτεραιότητας «10 Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» με Κωδικό MIS 5018328 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 693.945,98€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμος ως δικαιούχος της πρότασης έχει σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.στ11 του Ν.3463/2006 αρμοδιότητα για την ποιότητα ζωής στην πόλη της Λάρισας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων.
Το κλειστό δημοτικό γυμναστήριο βρίσκεται στην συνοικία Αγίου Κωνσταντίνου (Ο.Τ. 977) στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 191, είναι 250 θέσεων, στεγάζει γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ, έχει παρκέ δάπεδο και 4 επιπλέον μίνι κινητές μπασκέτες. Η συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου είναι στην κεντρική περιοχή της Λάρισας και το δημοτικό γυμναστήριο έχει μεγάλη επισκεψιμότητα αθλούμενων/ωφελούμενων ενώ γειτνιάζει με σχολικά συγκροτήματα της περιοχής διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Στο κλειστό γυμναστήριο , σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αθλητισμού, της Διεύθυνσης Αθλητισμού Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων, διοργανώνονται κάθε χρόνο πλήθος τοπικών αγώνων:
- Αγώνες Πρωταθλήματος Εργαζομένων : 25 ομάδες, περίπου 300 συμμετέχοντες
- Αγώνες Σχολικού Πρωταθλήματος: περίπου 300 συμμετέχοντες
- Ακαδημίες Εκμάθησης Αθλημάτων Δήμου Λαρισαίων: περίπου 500 συμμετέχοντες
οι οποίοι μαζί με τους θεατές αλλά και επισκέπτες, συνοδούς, αποτελούν περίπου τους 3000 χρήστες ανά έτος της αθλητικής εγκατάστασης. Το ακίνητο είναι καταγεγραμμένο στο εθνικό κτηματολόγιο με αριθμό K.A.E.K.310811205007.
Η προτεινόμενη πράξη εμπίπτει στον ειδικό στόχο της πρόσκλησης «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα» αφού αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτηρίου με το μέγιστο δυνατό ενεργειακό όφελος με επεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές του υποδομές, αλλαγή κουφωμάτων και τοποθέτηση θερμομόνωσης. Το κτήριο μετά την ενεργειακή αναβάθμιση θα υπαχθεί σε ενεργειακή κατηγορία Β. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κάτωθι:
-Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης με panel 10cm, καθώς και τοποθέτηση θερμομόνωσης οροφής με panel 10cm επίσης.
-Αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου με σκοπό την επίτευξη περίπου Uw=2.0 W/m2 K.
-Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών του γηπέδου με προβολείς led, καθώς και των εσωτερικών βοηθητικών χώρων με φωτιστικά led επίσης.
-Αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα φυσικού αερίου με αντίστοιχης ισχύος λέβητα χαμηλών θερμοκρασιών και υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
-Τοποθέτηση 6 ντουλαπών ψύξης 60.000 Btu/h έκαστη, και 4 split unit 12.000 Btu/h έκαστο για τους βοηθητικούς χώρους.
-Τοποθέτηση 4 ηλιακών συλλεκτών κενού 3m2 έκαστο, και 4 boiler τριπλής ενέργειας με ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης.

Η πράξη έχει εγκεκριμένη μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου με την υπ. αριθμ 282/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πράξη περιλαμβάνεται στην γενικότερη πολιτική του Δήμου για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας καθώς περιλαμβάνεται στο πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το Δήμου στη Δράση «1.1.7.1:Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων» του Γενικού στόχου του προγράμματος «1.1.7 Έξυπνη διαχείριση της ενέργειας και χρήση ΑΠΕ στις υποδομές του Δήμου», του Άξονα 1 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος», όπως έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 106/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. To δημοτικό γυμναστήριο βρίσκεται εντός της Περιοχή Παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων και εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο της στρατηγικής για Αναβάθμιση των Κοινωνικών Υποδομών του Δήμου.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Σεφέρη στη Λάρισα» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» με Κωδικό MIS 5069090 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 274.252,17€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Το κτήριο επί της οδού Σεφέρη 39 (πρώην Βασ. Γεωργίου Α’ 39) χαρακτηρίστηκε διατηρητέο με την υπ.αρ. Γ/840/20311 απόφαση της Υπουργού πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 164/Β/1982). Το ακίνητο είναι οικόπεδο, επιφάνειας 223 τ.μ., στον κεντρικό πυρήνα της πόλης, το οποίο έχει πρόσωπο επί της οδού Σεφέρη. Επί του οικοπέδου υφίσταται μονώροφη οικία αποτελούμενη από ισόγειο εμβαδού 63,22 τ.μ., και πρώτο όροφο εμβαδού 67,64 τ.μ. δηλ. συνολικής δομημένης επιφάνειας 130,86 τ.μ.
Οι εργασίες επικεντρώνονται στην αποκατάσταση του κτιρίου με στόχο την επανάχρησή του από τον δήμο Λαρισαίων. Βασική αρχή της μελέτης αποκατάστασης τόσο από αρχιτεκτονικής όσο από στατικής πλευράς είναι η διατήρηση της ιστορίας και του χαρακτήρα του κτιρίου, δημιουργώντας παράλληλα ένα δημόσιο κτίριο προσβάσιμο και ασφαλές για όλους. Ειδικότερα, έχοντας υπόψη τα δομικά και μορφολογικά μέρη του κτηρίου δημιουργήθηκαν νέα σχέδια για την αποκατάσταση του συνόλου. Συντηρούνται τα στοιχεία που δεν έχουν αλλοιωθεί, ενώ αποκαθίστανται εκείνα που φέρουν σημαντικές φθορές. Όταν δεν είναι εφικτό να τοποθετηθούν ίδια υλικά με αυτά της αρχικής κατασκευής, επιλέγονται νέα, όμοια με τα πρώτα. Εκτός του κτίσματος, διαμορφώνεται και ο περιβάλλων χώρος με βάση τα στοιχεία που εντοπίστηκαν σε αυτόν. Η τοιχοποιία, η ξύλινη σκάλα, τα δάπεδα, τα κουφώματα, η στέγη και όλα τα μορφολογικά στοιχεία της όψης του κτιρίου αποκαθίστανται πλήρως. Ο χώρος της αυλής και του ισογείου μεταποιείται ελαφρώς με κατάλληλες ράμπες για την επίτευξη ανεμπόδιστης πρόσβασης από ΑΜΕΑ. Τέλος προκατασκευασμένος οικίσκος με χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ τοποθετείται στον αύλειο χώρο. Επίσης θα γίνουν βοηθητικές εργασίες αποτύπωσης του εσωτερικού κελύφους του κτηρίου, όπως περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 65939/20.07.2021 έγκριση μελέτης από το ΥΠΠΟΑ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)», «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Λαρισαίων» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» με Κωδικό MIS 5163963 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 441.918,16€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων, σε επίπεδο Δήμων (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων), το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις , οι οποίες θα υλοποιηθούν στην Πράξη «Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5163965, (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.
Για την επιτυχή υλοποίηση της πράξης, το ΚΑΠΕ αξιοποιεί μεταξύ άλλων τη τεχνογνωσία που διαθέτει σχετικά:
α) με τη διαχείριση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο Δήμων (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ΕΟΧ, κ.α. και
β) με την εμπειρία από έργα σε βιώσιμες αστικές μετακινήσεις (ENERQI, EMOBILITY works), κοινόχρηστα οχήματα (έργο momo Car-Sharing) και ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλατα (έργο EMOBICITY).

Στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν έργα στους συμμετέχοντες Δήμους (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων) της χώρας που αφορούν:
• Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.
• Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.
• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).
• Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας.
• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.
• Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται.

Η υλοποίηση των υποέργων των δυνητικών δικαιούχων (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων) δύναται να υποστηριχθούν από Υπηρεσίες Συμβούλου Παρακολούθησης προς τους συμμετέχοντες ΟΤΑ.

Επίσης οι απαιτούμενες Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, που αφορούν σε προωθητικές ενέργειες για το συνολικό Πρόγραμμα «Μικροκινητικότητας» και για το σύνολο των συμμετεχόντων Δήμων θα υλοποιηθούν στην Πράξη 3 MIS 5163965 που είναι σε συνέργεια με τη Πράξη 1 MIS 5161697 και Πράξη 2 MIS 5161697.

Η επιτυχής υλοποίηση του έργου συμβάλλει μεταξύ άλλων στην υλοποίηση των κάτωθι εθνικών στόχων:
1. Συμβολή στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2020-2030.
2. Συμβολή στην υλοποίηση του Ειδικού Στόχου 33, της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6iv, του άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1